Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 127 cofnodion | Tudalen 4 o 13

Cronfa Newydd Gwersyll Haf yr Urdd

23/07/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Urdd yn lansio ymgyrch newydd i sicrhau bod rhai o blant a phobl ifanc mwyaf difreintiedig Cymru yn medru mynychu Gwersyll Gwyliau Haf yn 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi partneriaeth Yr Urdd a Gŵyl ...

04/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, Urdd Gobaith Cymru a Gŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau’r Gelli bartneriaeth newydd rhwng y ddau sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn...

04/06/2018
Categori: Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, mae panel o bump beirniad wedi dewis y chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Osian Owen o'r Felinheli yn ennill y ...

31/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yw Osian Owen, o’r Felinheli.

darllenwch mwy

Mirain Alaw Jones o Gwm Gwendraeth yn...

30/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mirain Alaw Jones o Gapel Seion, Cwm Gwendraeth, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Brycheiniog a Maesyfed 2018.

darllenwch mwy

Merch o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill ...

29/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Rebecca Morgan.

darllenwch mwy

Lansio ap Bys a Bawd yn 'Steddfod yr ...

24/05/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn enwau lleoedd Brychein...

22/05/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Menter Brycheiniog a Maesyfed yn lansio llyfryn Enwau Lleoedd Brycheiniog a Maesyfed ddydd Gwener, Mehefin 1af, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelw

darllenwch mwy

Datguddio coron a chadair Eisteddfod ...

10/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig, fe ddatguddiwyd Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 am y tro cyntaf.

darllenwch mwy