Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 129 cofnodion | Tudalen 5 o 13

Lansio llyfryn enwau lleoedd Brychein...

22/05/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Menter Brycheiniog a Maesyfed yn lansio llyfryn Enwau Lleoedd Brycheiniog a Maesyfed ddydd Gwener, Mehefin 1af, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelw

darllenwch mwy

Datguddio coron a chadair Eisteddfod ...

10/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig, fe ddatguddiwyd Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws...

22/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Dysgwyr Cymraeg ifanc yn dod at ei gi...

02/02/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, fydd yn dod ag oddeutu 50 o ddysgwyr Cymraeg ifanc at ei gilydd ar gyfer rhaglen yn llawn o weithgareddau, cyfleoedd newydd a thrafodaethau trwy gyfrwng ac am yr iaith.

darllenwch mwy

Lansio Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr yr...

25/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Gydag oddeutu 4,500 o chwaraewyr, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru ac Undeb Rygbi Cymru heddiw y bydd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr Urdd WRU yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar Fawrth 12-16, ac mai hon fydd y gystadleuaeth ieuenctid mwyaf erioed yn y gamp i’w chynnal yng Nghymru.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

05/12/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd yr Urdd ar gyfer 2017/2018. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

darllenwch mwy

Degfed taith yr Urdd a’r Mentrau Iait...

11/10/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Bydd 25 o aelodau Urdd Gobaith Cymru yn dilyn ôl traed tua 200 o aelodau eraill wrth gychwyn ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Ethan yn cyrraedd i'r brig yng Ngwobr...

21/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Urdd fod Ethan Williams o Bontypridd, wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017.

darllenwch mwy