Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 119 cofnodion | Tudalen 5 o 12

Diwrnod o hwyl yn Aberhonddu i groesa...

15/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd tref Aberhonddu yn fwrlwm o goch, gwyn a gwyrdd ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017 wrth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddod at ei gilydd i groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Penderfyniad unfrydol i wahodd 'Stedd...

16/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe bendeвfynwyd yn unfrydol nos fercher yn Ninbych i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

darllenwch mwy

Ymdrechion ar droed i wahodd 'Steddfo...

08/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod lwyddiannus ym Mhen-y-bont, mae’r ymdrechion yn dechrau i wahodd Eisteddfod yr Urdd i Ddinbych yn 2020.

darllenwch mwy

Dewis chwech ar gyfer Ysgoloriaeth Br...

05/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cafodd chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, eu dewis fel rhan o restr fer i Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Elen Gwenllian Hughes yn ennill Coron...

02/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Elen Gwenllian Hughes, sydd yn 23 oed ac yn wreiddiol o Gricieth yn Eifionydd, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

darllenwch mwy

Gwynfor Dafydd yn ennill cadair yr Urdd

01/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Llwyddodd Gwynfor Dafydd, sy’n wreiddiol o Donyrefail i ennill cadair Eisteddfod yr Urdd am yr ail flwyddyn yn olynol ym Mhen-y-Bont.

darllenwch mwy

Merch o Forfa Nefyn yn ennill y Fedal...

31/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

darllenwch mwy

Bwrlwm 'Steddfod yr Urdd ym Mhen-y-Bont

31/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Eisteddfod ym Mhen-y-Bont wedi dechrau gyda’r hwyl arferol wrth i filoedd dyrru o bob rhan o Gymru yn gobeithio llwyddo mewn un o’r cystadlaethau.

darllenwch mwy

Coffau Hedd Wyn ar Stondin y Llyfrgel...

26/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Hedd Wyn fydd thema stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni.

darllenwch mwy