Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 129 cofnodion | Tudalen 7 o 13

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Pen-y-b...

26/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Rydym ar drothwy wythnos gyffrous Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, ac fe fydd cyfle i wylio popeth yn fyw o'r Maes ar S4C yn dechrau ddydd Sul yma hyd at ddydd Sadwrn, Mehefin y 3ydd.

darllenwch mwy

Teulu o Benybont yn adfer y Gymraeg d...

15/05/2017
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Saesneg oedd iaith teulu Jordan Morgan Hughes o Benybont ers pedair cenhedlaeth, ond diolch i addysg Gymraeg a’r Urdd, mae'n rhugl yn y Gymraeg ac yn gweithio’n ddyddiol trwy gyfrwng yr iaith ac mae'n edrych ymlaen at groesawu Eisteddfod yr Urdd i'r ardal.

darllenwch mwy

Galw am gydraddoldeb i bobl ifanc

11/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, sydd yn cael ei chyhoeddi ar y 18fed o Fai, yn galw eleni am gydraddoldeb i bobl ifanc ac i lais pobl ifanc gael ei glywed.

darllenwch mwy

Gwobr i ddau am gyfraniad sylweddol i...

03/04/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Aled Rees o Borthrhyd a Rhinedd Williams o Landdarog sydd wedi ennill Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni - gwobr sy’n cael ei rhoi yn flynyddol am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn chwilio am unigolyn i greu...

09/12/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn i ymgymryd â’r dasg i greu archif ddigidol o hanes cyfoethog yr Urdd ers ei sefydlu yn 1922.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig

25/11/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Siwan Dafydd yn llywydd newy...

17/11/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Siwan Fflur Dafydd o Landeilo, Sir Gaerfyrddin fydd Llywydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2016/17.

darllenwch mwy

Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel am ...

18/10/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Yn dilyn ennill ysgoloriaeth Bryn Terfel gwerth £4,000 dros y Sul, mae Steffan Hughes o Sir Ddinbych am ddefnyddio’r arian i ddatblygu eu hun fel pefformiwr.

darllenwch mwy

Aelodau'r Urdd ar ddechrau taith i Ba...

17/10/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd 24 o aelodau hŷn Urdd Gobaith Cymru yn dechrau ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Penodi Aled Edwards yn gadeirydd pane...

14/10/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw mai Cadeirydd newydd Panel Dyngarol yr Urdd yw’r Canon Aled Edwards, Prif Weithredwr mudiad Cytûn.

darllenwch mwy