Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 119 cofnodion | Tudalen 7 o 12

Hyfforddi 100 o bobl ifanc mewn penwy...

23/08/2016
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Bydd Adran Chwaraeon yr Urdd am y tro cyntaf erioed eleni, yn cynnal penwythnos hyfforddi i bobl ifanc 16 – 18 oed ym Mhrifysgol Aberystwyth yn nechrau Medi.

darllenwch mwy

Llysgenhadon yr Urdd yn mynd i Slofenia

22/08/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Swyn Llŷr o Bontnewydd ac Eban Muse o Garmel ger Caernarfon wedi eu dewis fel Llysgenhadon Cymreig yn cynrychiolli'r Urdd mewn digwyddiad pwysig yn Slofenia ym mis Medi.

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd yn denu’r niferoed...

06/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod arall, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016 wedi denu mwy o bobl na’r tair blynedd flaenorol, gyda 90,316 wedi ymweld â’r Maes.

darllenwch mwy

Iestyn Tyne yw enillydd coron Eistedd...

03/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Iestyn Tyne, sydd yn 18 oed ac yn wreiddiol o Foduan ym Mhen Llŷn, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd eleni.

darllenwch mwy

Gwynfor Dafydd o Donyrefail yn ennill...

02/06/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd y gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 oedd Gwynfor Dafydd o Donyrefail.

darllenwch mwy

Lois o Forfa Nefyn yn ennill y Fedal ...

01/06/2016
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith

Enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016 oedd Lois Llywelyn Williams o Forfa Nefyn.

darllenwch mwy

Merch o'r Hen Golwyn yn ennill Tlws y...

31/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir y Fflint 2016 oedd Megan Elias o Hen Golwyn, Sir Conwy. Mae Megan yn fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd yn cyhoeddi partner...

27/05/2016
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd heddiw bartneriaeth newydd gyda’r gwneuthurwyr awyrennau llwyddiannus, Airbus.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe’n cefnogi pabell G...

26/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd arbrofion DNA, gwersi ar sut i arwyddo cytgan Hei, Mistar Urdd trwy gyfrwng Iaith Arwyddo Brydeinig, a sioeau nitrogen hylifol ymhlith rhai o’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnal ym mhabell y GwyddonLe, a noddir gan Brifysgol Abertawe unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

Darren yn dathlu'r deg

25/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

I nifer o blant siroedd Fflint a Wrecsam, Mistar Urdd yr ardal, yn llythrennol, yw Darren Morris, Swyddog Datblygu’r Urdd yn yr ardal. Gyda Sir y Fflint ar fin croesawu’r Eisteddfod i dir Ysgol Uwchradd y Fflint, mae ganddo ddau reswm arall dros ddathlu eleni.

darllenwch mwy