Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 724 cofnodion | Tudalen 1 o 73

Datblygiad Eglwyswrw yn dangos diffyg...

29/05/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan bod y methiant diweddar i ystyried barn leol ac oblygiadau i’r Gymraeg yn achos datblygiad tai newydd yn Eglwyswrw, sir Benfro yn amlygu diffygion sylfaenol yn y drefn gynllunio.

darllenwch mwy

Adroddiad yn gwyngalchu ymddygiad Com...

18/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymrag wedi ymateb i adroddiad a ryddhawyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ddydd Gwener gan ddweud ei fod 'yn ymdrech i ddargyfeirio sylw oddi ar gwynion dilys am ei ymddygiad.'

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu’n...

15/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae adolygiad annibynnol oedd yn ymchwilio i gŵyn yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg wedi dod i’r casgliad fod y Comisiynydd, Aled Roberts, yn gweithredu o fewn y gyfraith, gan ddilyn Polisi Gorfodi y sefydliad.

darllenwch mwy

Annog pobl i aros adref ar benwythnos...

07/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Dros benwythnos gŵyl y banc, bydd nifer o asiantaethau yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri yn rhyddhau casgliad o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol ar ran gweithwyr rheng flaen gan annog y cyhoedd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a pharhau i aros adref.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn annog pobl i osgoi t...

05/05/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llythyr agored i bobl yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd weithredu'n gyfrifol ac osgoi teithio diangen hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru wedi codi cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth...

04/05/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

darllenwch mwy

Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am...

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

darllenwch mwy

Academi Cymru yn anrhydeddu Emyr Lewis

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r Athro Emyr Lewis o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnge...

28/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Actor yn torri calon wrth feddwl am w...

28/04/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mewn fideo emosiynol, dywed Rhys Ifans "Dwi'n torri 'nghalon wrth feddwl am weithwyr iechyd a gweithwyr gofal yn gorfod trin cleifion Covid-19 heb offer gwarchodol cywir i'w cadw nhw'n ddiogel."

darllenwch mwy