Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 844 cofnodion | Tudalen 1 o 85

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

10/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar sicrhau Gwein...

10/05/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Senedd newydd a gafodd ei hethol ddydd Gwener i sicrhau Gweinidog penodol ar gyfer y Gymraeg a hynny ar fyrder.

darllenwch mwy

Annog busnesau a sefydliadau o Wynedd...

07/05/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau o fewn y Sir i wneud ceisiadau arian o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn archwilio hanes amle...

07/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Simon Brooks yn cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru yn archwilio i hanes lleiafrifoedd ethnig a'r gwareiddiad Cymraeg.

darllenwch mwy

Hawl i Fyw Adra: Argyfwng ailgartrefi...

04/05/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tref Nefyn ym Mhen Llŷn wedi anfon llythyr agored at y pleidiau gwleidyddol ar drothwy Etholiadau'r Senedd yn datgan pryder "nad oes ewyllys gan bleidiau gwleidyddol i sicrhau bod gan bobl leol ‘hawl i fyw adra’ yn eu bro."

darllenwch mwy

Deiseb bythynnod Llain Fatw ym Mhen L...

04/05/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae deiseb a gafodd ei sefydlu cyn y penwythnos yn cefnogi cadw Tai Llain Fatw ym Mhen Llŷn yn nwylo'r gymuned wedi denu bron i 1500 o enwau.

darllenwch mwy

Rheoliadau yn peryglu bywoliaeth ffer...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr bîff o Forgannwg yn galw ar Lywodraeth Cymru i addasu'r rheoliadau adnoddau dwr ar fyrder gan y byddant 'yn cael effaith anferth ar eu bywoliaeth'.

darllenwch mwy

DEC Cymru yn ymestyn Apêl Coronafeirw...

28/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Heddiw mae’r Disasters Emergency Committee yn ymestyn eu Apêl Coronafeirws i gynnwys India fel gwlad ychwanegol fydd yn derbyn cymorth dyngarol brys i helpu’r cymunedau tlotaf wrth iddynt wynebu ton aruthrol o achosion o’r Coronafeirws.

darllenwch mwy

Dau fwthyn ar werth ym Mhen Llŷn yn c...

27/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tudweiliog ym Mhen Llŷn wedi lambastio ymddiriedolaeth leol am newid amodau dau dŷ elusennol lleol gan fynd ati i'w gwerthu ar y farchnad agored.

darllenwch mwy

Taswn i'n Brif Weinidog: Pobl ifanc y...

26/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda'r oedran pleidleisio wedi gostwng i 16 oed yn Etholiad y Senedd, byddwn yn clywed barn rhai o etholwyr newydd Cymru mewn rhaglen arbennig heno ar S4C.

darllenwch mwy