Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 902 cofnodion | Tudalen 1 o 91

Lansio cynlluniau i ddefnyddwyr ceir ...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cynlluniau sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith ac yn gweithio gyda'r sector preifat i roi'r hyder i bobl yng Nghymru newid i gerbydau trydan wedi'u cyhoeddi.

darllenwch mwy

Cyflwyno llythyr gan bobl Aberteifi i...

19/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd llythyr yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Tref Aberteifi yn cynnwys neges o obaith oddi wrth bobl Aberteifi i'r cynrychiolwyr yn uwchgynhadledd hinsawdd ryngwladol COP 26 yn Glasgow ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu corff...

19/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn sylwadau mewn cyfrol newydd gan y cyn-wleidydd Ieuan Wyn Jones, mae'r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw eto am sefydlu corff hyd braich i gynllunio dyfodol y Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru...

14/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith. Dywed y mudiad eu bod bellach yn disgwyl i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi adroddiad ...

08/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried y cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu'r Gymraeg yn ystod y pandemig Covid-19.

darllenwch mwy

Cyfle i drigolion Sir Gâr ddweud eu d...

07/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i lansio i gasglu barn pobl am Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft Cyngor Sir Gâr.

darllenwch mwy

Gŵyl ymchwil yn trin a thrafod heriau...

07/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mi fydd arbenigwyr ar newid hinsawdd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth am wythnos o ddigwyddiadau er mwyn trin a thrafod heriau cyn uwch-gynhadledd COP26.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw ar y Llywodraeth...

06/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a Llywodraethau i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl yn parhau i fod ar frig yr agenda, ar drothwy Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (dydd Sul, 10 Hydref).

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn trafod plannu coed a ...

01/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bu Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod plannu coed a phrynu tir Cymru at ddibenion gwrthbwyso carbon gan fusnesau o’r tu allan i Gymru gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn adrodd hanes ce...

29/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa Windrush Cymru – Ein Lleisiau, Ein Straeon, Ein Hanes i’w gweld yn Sain Ffagan o 2 i 31 Hydref 2021 cyn teithio i amgueddfeydd cenedlaethol eraill ar draws Cymru tan fis Mawrth 2022.

darllenwch mwy