Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 874 cofnodion | Tudalen 1 o 88

Antur newydd gan enillydd Llyfr y Flw...

20/07/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae enillydd Llyfr y Flwyddyn, Ifan Morgan Jones yn cyhoeddi ei nofel newydd Brodorion yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Mae angen gwarchod ein safonau ffermi...

20/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Pum mlynedd tyngedfennol i sefyllfa’r...

14/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd y pum mlynedd nesaf yn dyngedfennol o safbwynt gwireddu’r nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu defnydd dyddiol o’r iaith erbyn 2050, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddeddf addysg...

14/07/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg radical yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod wedi methu eu targedau addysg allweddol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £1 miliwn...

13/07/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd am fuddsoddi £1 miliwn ar gyfer cynllun prynu cartref yng Ngwynedd sydd yn cael ei weinyddu gan ‘Tai Teg’ ar ran cynghorau sir a Pharc Cenedlaethol Eryri.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun...

13/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei rhaglen waith newydd ar gyfer Cymraeg 2050, y strategaeth genedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu ymrwymiad y Llywod...

09/07/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi sy’n tanseilio hyfywedd yn Gymraeg mewn cymaint o gymunedau.

darllenwch mwy

Cannoedd i brotestio ar argae Trywery...

09/07/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae disgwyl i gannoedd o ymgyrchwyr brotestio ar argae Tryweryn yfory, lle byddan nhw’n ffurfio rhes ar hyd yr argae yn symbol o'u hymrwymiad i sefyll yn erbyn grymoedd y farchnad dai a pholisïau’r Llywodraeth sy'n bygwth chwalfa cymunedau Cymru a’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu penderfyniad Cyngo...

09/07/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae CND Cymru, Cymdeithas y Cymod, a Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys Môn yn croesawu penderfyniad Cyngor Gwynedd i gefnogi Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Arfau Niwclear, ac i alw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i ymrwymo i’r Cytundeb.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn 'segur a di-gyfeiria...

06/07/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o fod yn "segur a di-gyfeiriad” yn eu datganiad heddiw ar y camau y byddant yn eu cymryd i daclo’r argyfwng tai.

darllenwch mwy