Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 753 cofnodion | Tudalen 1 o 76

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Penodi cynrychiolwyr i hyrwyddo Cymru...

17/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae tri chynrychiolydd sy’n angerddol dros Gymru wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wlad dramor.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Cwtogi darlledu cynadleddau Covid yn ...

15/09/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt penderfyniad BBC Cymru i beidio â darlledu holl gynadleddau i’r wasg Llywodraeth Cymru parthed Cofid-19 ar y teledu, gan ddweud ei fod yn dangos bod angen pwerau ddarlledu ar Gymru.

darllenwch mwy

Arweinydd yn talu teyrnged i staff Cy...

07/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn haf prysur, mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i staff y Cyngor am gadw cymunedau yn ddiogel.

darllenwch mwy

Mwyafrif yn credu mai gan Senedd Cymr...

03/09/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru yn dangos bod y mwyafrif o’r farn mai gan Senedd Cymru y dylai bod yr hawl i alw refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

darllenwch mwy

Ydych chi’n gymwys i gymorth gan Gron...

02/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd sefydliadau sy'n rhan o'r sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

darllenwch mwy

"Dim egni ar ôl gan Lywodraeth Cymru...

02/09/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi dweud wrth Gymdeithas yr Iaith na bydd yn gweithredu i hyrwyddo'r Gymraeg fel iaith Hamdden a Chwaraeon gan nad yw yn credu mewn "gorfodaeth".

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn chwilio am farn pob...

01/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Wrth ymateb i heriau pandemig y Coronafeirws, mae Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn ymchwilio i’r posibiliadau o sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn yn y sir i wella llesiant pobl y Sir.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod gan bobl fwy o f...

01/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn ôl arolwg barn newydd gan YouGov dydy 72% o bobl Cymru ddim yn ymddiried yn San Steffan i warchod buddiannau pobl Cymru.

darllenwch mwy