Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 811 cofnodion | Tudalen 1 o 82

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai C...

22/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw yn lansio DIOGELWN, sef cynllun newydd i warchod enwau tai Cymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad heddwch yn annog aelodau sened...

18/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas y Cymod wedi annog ei haelodau i gysylltu gydag aelodau seneddol i bwyso ar lywodraeth Brydain i ddilyn ôl droed UDA a gwahardd gwerthiant arfau i Saudi Arabia.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch yn annog pobl ifanc 16...

18/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi cael ei lansio yr wythnos hon yn annog grwpiau newydd o bobl sy'n byw yng Nghymru i leisio eu barn yn yr etholiadau sydd i ddod.

darllenwch mwy

Twmffat yn rhyddhau trydedd albym 'Oe...

10/02/2021
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r band Twmffat yn rhyddhau ei trydedd albym 'Oes Pys' ar Recordiau Sbensh ar Chwefror 26.

darllenwch mwy

Galw am fyfyrwyr gyfer ysgoloriaeth n...

10/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn galw ar fyfyrwyr sydd am astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-radd trwy gyfrwng y Gymraeg i wneud cais am ysgoloriaeth newydd er cof am yr Athro Hywel Teifi Edwards.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried prynu tai ...

09/02/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am ganiatâd i fenthyca £15.4 miliwn er mwyn prynu oddeutu 100 o dai er mwyn eu gosod ar rent fforddiadwy.

darllenwch mwy

Beirniadu ‘geiriau gwag’ Llywodraeth ...

04/02/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai.

darllenwch mwy

Toriadau arfaethedig i’r Llyfrgell Ge...

02/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yng Ngheredigion wedi rhybuddio y byddai torri rhagor o swyddi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ‘ergyd i’r Gymraeg’ yn y sir.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn codi pryderon ynghylc...

29/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd aelodau Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn yn cwrdd yn rhithwir â'r Aelod Seneddol Craig Williams i godi pryderon am y bygythiad y mae rhwystrau di-dariff yn eu cynrychioli i ladd-dy mawr yn yr etholaeth a'r diwydiant yn ei gyfanrwydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu cyhoeddiad ...

29/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw (29 Ionawr) parthed yr argyfwng tai gan ddatgan “nad yw’r cyhoeddiad yn mynd yn ddigon pell.”

darllenwch mwy