Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 732 cofnodion | Tudalen 2 o 74

Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu’n...

15/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae adolygiad annibynnol oedd yn ymchwilio i gŵyn yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg wedi dod i’r casgliad fod y Comisiynydd, Aled Roberts, yn gweithredu o fewn y gyfraith, gan ddilyn Polisi Gorfodi y sefydliad.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4635 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.229.119.29
    REMOTE_PORT : 60796
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2
    REQUEST_URI : /blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2

Annog pobl i aros adref ar benwythnos...

07/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Dros benwythnos gŵyl y banc, bydd nifer o asiantaethau yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri yn rhyddhau casgliad o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol ar ran gweithwyr rheng flaen gan annog y cyhoedd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a pharhau i aros adref.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn annog pobl i osgoi t...

05/05/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llythyr agored i bobl yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd weithredu'n gyfrifol ac osgoi teithio diangen hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru wedi codi cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth...

04/05/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

darllenwch mwy

Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am...

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

darllenwch mwy

Academi Cymru yn anrhydeddu Emyr Lewis

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r Athro Emyr Lewis o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnge...

28/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Actor yn torri calon wrth feddwl am w...

28/04/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mewn fideo emosiynol, dywed Rhys Ifans "Dwi'n torri 'nghalon wrth feddwl am weithwyr iechyd a gweithwyr gofal yn gorfod trin cleifion Covid-19 heb offer gwarchodol cywir i'w cadw nhw'n ddiogel."

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi cyngho...

27/04/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cefnogi’r cynghorau sir yng Nghymru sydd wedi gwrthwynebu talu grantiau i berchnogion ail gartrefi a thai haf, lle mae’r perchnogion wedi trosi’r tai i fod yn fusnes er mwyn cael manteision ariannol.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn annog busnesau'r...

17/04/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy