Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 798 cofnodion | Tudalen 3 o 80

Cyngor Gwynedd yn galw am gamau brys ...

03/12/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith ymchwil manwl gan Gyngor Gwynedd yn cadarnhau fod y sefyllfa tai gwyliau yn y sir yn argyfyngus ac yn adnabod camau pendant y dylid eu cymryd ar unwaith i reoli’r sefyllfa.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am droi dyhead y...

20/11/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiodd mudiad Dyfodol i’r Iaith ei maniffesto yr wythnos hon sydd yn cynnig camau gweithredu pendant i Senedd nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Arolwg newydd yn dangos bod cefnogaet...

20/11/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn newydd gan YouGov yn dangos cynnydd eto yn y gefnogaeth dros Annibyniaeth i Gymru.

darllenwch mwy

Angen i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd ...

18/11/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gydag ychydig dros chwe wythnos i fynd cyn diwedd cyfnod ymadael yr UE, mae'r FUW wedi annog Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i osgoi trychineb o Frexit heb gytundeb, a hynny ar bob cyfrif.

darllenwch mwy

‘Argyfwng tai Ceredigion’: ymgyrchwyr...

16/11/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd ymgyrchwyr iaith yn cerdded i Aberaeron y penwythnos hwn er mwyn tynnu sylw at yr ‘argyfwng tai’ y maen nhw’n dweud sy’n cyfrannu at ‘allfudiad difrifol o bobl ifanc’ o Geredigion.

darllenwch mwy

Llwyddiant deiseb ‘Nid yw Cymru ar we...

12/11/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae dros 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi grymoedd i awdurdodau lleol reoli’r farchnad dai yn sgîl yr argfwng ail gartrefi bresennol, sy’n golygu y bydd rhaid i’r Senedd gynnal dadl ar y ddeiseb.

darllenwch mwy

Yes Cymru yn llwyddo i gyrraedd 15,00...

11/11/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru, Yes Cymru wedi cyhoeddi ei bod bellach wedi sicrhau 15,000 o aelodau yn dilyn wythnos o gynnydd sylweddol yn ei haelodaeth.

darllenwch mwy

Gweinidog yn rhybuddio y bydd newid s...

11/11/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Gyda 50 diwrnod ar ôl tan ddiwedd y cyfnod pontio i adael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles fod Llywodraeth Cymru yn parhau i wneud popeth o fewn ei gallu i geisio cyfyngu ar y niwed y bydd y newid hwn yn ei achosi i fywoliaethau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Ethol cadeirydd newydd i Gymdeithas y...

09/11/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos, mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ethol Mabli Siriol yn gadeirydd newydd y mudiad.

darllenwch mwy

S4C yn datblygu a denu talent newydd ...

06/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae S4C ac ITV Cymru eto eleni yn cefnogi cynllun hyfforddi newyddiadurwyr i greu deunydd ar gyfer platfform digidol Hansh, gyda chyhoeddi fflyd o newyddiadurwyr ifanc.

darllenwch mwy