Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 736 cofnodion | Tudalen 3 o 74

Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnge...

28/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Actor yn torri calon wrth feddwl am w...

28/04/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mewn fideo emosiynol, dywed Rhys Ifans "Dwi'n torri 'nghalon wrth feddwl am weithwyr iechyd a gweithwyr gofal yn gorfod trin cleifion Covid-19 heb offer gwarchodol cywir i'w cadw nhw'n ddiogel."

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi cyngho...

27/04/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cefnogi’r cynghorau sir yng Nghymru sydd wedi gwrthwynebu talu grantiau i berchnogion ail gartrefi a thai haf, lle mae’r perchnogion wedi trosi’r tai i fod yn fusnes er mwyn cael manteision ariannol.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn annog busnesau'r...

17/04/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cronfa Cadernid Economaidd new...

31/03/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi cronfa newydd gwerth £500 miliwn heddiw i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi Cymru, busnesau ac elusennau sy’n profi gostyngiad enfawr mewn masnachu o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

darllenwch mwy

Ffred Ffransis yn annog pobl i gynydd...

26/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r ymgyrchydd iaitih blaenllaw Ffred Ffransis wedi anfon neges i bawb yng Nghymru yn annog pobl i gynyddu'r pwysau ar awdurdodau Prydeinig yn galw arnynt i drefnu hedfaniadau i dros 400 o ddinasyddion o Brydain ar frys yn ol i Lundain, wrth iddo barhau i fod yn sownd yn ninas Cusco, Periw.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

20/03/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.

darllenwch mwy

Gwahardd y defnydd o blastig untro yn...

18/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwellt a chytleri plastig, a chynwysyddion bwyd a diod polystyren i gael eu gwahardd yng Nghymru fel rhan o fesurau ehangach i wneud Cymru yn brif wlad ailgylchu y byd, meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol heddiw.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr i ystyried perthynas r...

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod dyfodol yr awdurdod fel rhan o gonsortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ERW sef y Gweithlu Rhanbarthol Addysgol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Menywod Mentrus Cymru

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae llyfrau hanes Cymru’n lawn dop o arwyr eithriadol — o sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan i’r arweinydd i’r 14eg-ganrif Owain Glyndŵr.

darllenwch mwy