Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 641 cofnodion | Tudalen 3 o 65

Deg o gynghorau lleol hyd yma yn cefn...

05/07/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deg Cyngor cymuned a thref wedi datgan cefnogaeth dros Annibyniaeth mewn cwta fis, a bydd y mater yn cael ei drafod gan sawl Cyngor arall dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Uchelgeisiau Sir Gaerfyrddin i adfywi...

04/07/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu ei uchelgeisiau i adfywio ei chymunedau gwledig gan gynnwys ei nod i ddiogelu'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Rhaglen yn nodi hanner can mlynedd er...

02/07/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd S4C yn nodi hanner canrif ers arwisgo Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon gyda rhaglen ddogfen nos Sul yma sy’n adrodd yr hanes trwy lygaid unigryw’r canwr protest a’r ymgyrchydd iaith Dafydd Iwan.

darllenwch mwy

Y Gyfraith yn ein llên yn destun cyfr...

28/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar hyd y canrifoedd bu’r gyfraith yn ysgogi, ysbrydoli a chynddeiriogi beirdd a llenorion ac mae cyfrol newydd Y Gyfraith yn ein Llên gan yr academydd R. Gwynedd Parry yn mynd ati i adrodd hanes yr ymateb llenyddol i’r Gyfraith.

darllenwch mwy

Hillary Clinton yn lansio ysgoloriaet...

28/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Ddoe cyhoeddodd Prifysgol Abertawe Ysgoloriaeth y gwleidydd byd-enwog o’r Unol Daleithau Hillary Rodham Clinton, sef y rhaglen ysgoloriaeth fyd-eang gyntaf o’i bath.

darllenwch mwy

Y diwydiant cig coch yn wynebu perygl...

26/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae patrymau masnachu’r sector cig coch yn golygu taw Brexit anhrefnus ddiwedd mis Hydref fyddai’r amseriad gwaethaf posibl, yn ôl prif weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells.

darllenwch mwy

Newyddiadurwr o Gapel Garmon yn llywy...

25/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai’r newyddiadurwr a’r cyflwynydd, Dylan Jones, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

darllenwch mwy

Cynllun i atal asesu effaith iaith yn...

14/06/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu her gyfreithiol os yw’n bwrw ymlaen gyda newid polisi a fyddai’n atal cynghorwyr rhag comisiynu asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio, yn ôl bargyfreithiwr.

darllenwch mwy

Galw ar y Gweinidog i ymyrryd i warch...

13/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw ar Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ymyrryd er mwyn gwarchod swyddi allweddol yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ymddiheuriad ...

07/06/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiheuriad gan gorff sy’n cynrychioli optegwyr ar ôl iddyn nhw ddweud na ddylai eu haelodau gynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cleifion.

darllenwch mwy