Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 222 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Y prosiectau cyntaf i elwa o’r gronfa...

14/01/2021
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r prosiectau cyntaf i elwa o gronfa band eang lleol gwerth £10 miliwn Llywodraeth Cymru wedi’u cyhoeddi heddiw gan Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.

darllenwch mwy

Ffermwr mynydd o Bentyrch yn ymuno â ...

12/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ffermwr o gyffiniau Caerdydd yn un o 24 ffermwr mynydd sydd newydd ymuno â phrosiect ymchwil pwysig yng Nghymru i geisio gwella perfformiad diadelloedd defaid mynydd.

darllenwch mwy

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymre...

04/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau Cymraeg wedi gosod her i'w hunain i gyfrannu clipiau llais ar gyfer gwefan Common Voice Cymraeg sy'n anelu i greu cronfa ddata ar gyfer dyfeisiadau technoleg clyfar.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn penodi swyddog hyrwyddo pl...

09/12/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Grug Muse o Ddyfryn Nantlle sydd wedi’i phenodi fel Swyddog Prosiect Pleidlais 16/17 y Mudiad, swydd a ddisgrifir ganddi fel cyfle ‘unwaith mewn oes’.

darllenwch mwy

Datblygu ap er mwyn adnabod mamiliaid...

02/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â'r elusen bywyd gwyllt, Sea Watch Foundation, a'r datblygwr technoleg ynni llanw, Nova Innovation, i ddatblygu ap ffôn symudol sydd ar gael am ddim i gofnodi bywyd gwyllt arfordirol.

darllenwch mwy

Treialu technoleg i fynd i'r afael ag...

30/11/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn treialu technoleg newydd arloesol i fynd i'r afael ag unigrwydd. Ffordd syml o gysylltu’n ddiogel â phobl eraill i gael sgwrs yw Pwyso i Siarad.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd d...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ar draeth poblogaidd yng ngogledd Cymru wedi cael ei raddio’n ‘dda’ yn sgil rhoi ar waith fodel arloesol a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu canolfan sbectrwm y...

16/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Gallai cynlluniau arloesol i sefydlu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn y Canolbarth arwain at greu dros 60 o swyddi llawn-amser.

darllenwch mwy

Treialu robotiaid wrth gynorthwyo dul...

11/11/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae presenoldeb rhithiol mewn darlithoedd a seminarau trwy ddefnyddio robotiaid tele-bresennol yn cael ei dreialu gan academyddion yn Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor wrth iddynt archwilio dulliau addysgu a dysgu yn ystod y pandemig byd-eang.

darllenwch mwy

Cynnydd yn lefel y môr yn peri canlyn...

04/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd cynnydd yn lefelau'r môr yn effeithio ar arfordiroedd a chymunedau mewn ffyrdd cymhleth ac anrhagweladwy, yn ôl astudiaeth newydd fu’n archwilio cyfnod o 12,000 o flynyddoedd a welodd un ynys fawr yn dod yn gasgliad rai llai.

darllenwch mwy