Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 232 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Griff Lynch yn rhyddhau sengl ar ffur...

16/04/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r artist a chanwr band yr Ods, Griff Lynch yn rhyddhau ei sengl solo gyntaf ers 2018, ‘Os Ti’n Teimlo’, gan ryddhau y copi master fel yr NFT - non-fungible token neu docyn anhwyliadwy cyntaf yn yr iaith Gymraeg.

Map newydd yn taflu goleuni ar awyr d...

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, mae map awyr dywyll newydd o Gymru wedi cael ei lansio gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos fod llygredd awyr wedi gostwng yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Meithrin cysylltiadau agosach rhwng C...

23/03/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr gwyddorau bywyd o Brifysgol Bangor am chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach byth rhwng Cymru ac Iwerddon drwy rwydwaith arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

darllenwch mwy

Holi barn y cyhoedd am yr adnoddau sy...

16/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i holi barn pobl sy'n defnyddio adnoddau cymorth iaith yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn datb...

26/02/2021
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae darlithydd ac arbenigwr mewn rhithrealiti ac animeiddio o Brifysgol Bangor wedi datblygu un o’r gemau penset rhithrealiti ddiweddaraf i gael ei rhyddhau.

darllenwch mwy

Dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi...

19/02/2021
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Er gwaetha'r pandemig, fe fydd dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021 fel arfer ond y tro yma fe fydd ar-lein ac mae trefnwyr #GŵylDewiBangor2021 yn addo yr un orau eto.

darllenwch mwy

Cynllun arloesol i wresogi cymuned yn...

18/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Mae yna gynllun yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd i gynhyrchu ynni cynaliadwy mewn pentref gyda'r bwriad i ddileu tlodi tannwydd.

darllenwch mwy

Buddsoddi £15 miliwn ar gyfer technol...

16/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15 miliwn ychwanegol mewn technoleg addysgol i ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy

Beirniadu is-ganghellor Prifysgol Ban...

21/01/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol.

darllenwch mwy