Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 198 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Cynnal abrofion Gwener Gwyddonol yn E...

26/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfres o arbrofion gwyddonol yn cael eu cynnal fel rhan o Gwener Gwyddonol Eisteddfod Amgen yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried creu cynll...

18/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried sefydlu cynllun celfyddydol newydd trwy gynnig presgripiwn er mwyn cyfrannu at iechyd a lles, gan wireddu hyn trwy ddulliau digidol.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Bangor yn arwa...

15/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Wrth i gyfres newydd ddod i ben nos Sul yma, mae primatolegydd o Brifysgol Bangor yn ymddangos ar y rhaglen olaf wrth iddo astudio rhywogaeth o brimatiaid yn Tansania.

darllenwch mwy

Prosiect AmGen y Brifwyl yn cael ei l...

13/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio prosiect newydd, sy’n rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Darganfod bad glanio oddi ar arfordir...

06/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cydweithrediad unigryw rhwng tîm o wyddonwyr a thechnegwyr môr yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor, a'r archeolegydd morwrol a hanesydd o fri rhyngwladol wedi arwain at ddigwyddiad annisgwyl. Maent wedi darganfod ac adnabod bad glanio a gollwyd ar y môr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

darllenwch mwy

Crwydro arfordir Gwynedd o’ch ystafel...

01/05/2020
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

darllenwch mwy

Disgyblion a staff Ysgol Godre’r Berw...

16/04/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae plant ac athrawon Ysgol Godre’r Berwyn wedi bod wrthi’n brysur yn creu masgiau diogelwch gan ddefnyddio technoleg printio 3D.

darllenwch mwy

Asiantaeth iechyd yn cymeradwyo peiri...

14/04/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae math newydd o beiriant anadlu, a ddatblygwyd yn Sir Gaerfyrddin i drin cleifion coronafeirws, wedi cael ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd.

darllenwch mwy

Cartrefi gofal Sir Gâr yn cael dros 1...

31/03/2020
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â'u hanwyliaid.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn lan...

04/03/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn 2018 a 2019, mae Grŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith newydd lansio Cystadleuaeth Codio Cymru 2020.

darllenwch mwy