Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 168 cofnodion | Tudalen 3 o 17

Gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar...

23/10/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun sy’n gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar gael yn hawdd ym myd technoleg.

darllenwch mwy

Rhai o gymunedau Gwynedd am gael myne...

18/10/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae grwpiau cymunedol ledled Gwynedd yn cael eu hannog i wneud y mwyaf o gynllun newydd fydd yn cynnig mynediad at gyfrifiaduron a’r we i’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Coleg yn cyfarfod codwyr y dyfodol!

16/10/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y llynedd, lansiodd Coleg Meirion-Dwyfor Cystadleuaeth Codio Cymru 2019 yn swyddogol mis ddiwethaf yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd yn treialu technoleg ...

11/10/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ynghyd a Chyngor Gwynedd yn cyflwyno'r cyfleoedd cyffrous sy'n bodoli yng Ngwynedd, i gychwyn datblygu Rhyngrwyd Y Pethau (Internet of Things) am y tro cyntaf drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf LoRaWAN.

darllenwch mwy

Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwe...

08/10/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Abertawe'n arddangos ei hymchwil sy'n ysbrydoli i bobl Abertawe fis nesaf pan fydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe'n dychwelyd ar gyfer ail flwyddyn.

darllenwch mwy

Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn cymun...

25/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weithio gyda chymunedau ar draws Gwynedd er mwyn sefydlu rhwydweithiau fydd yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ...

17/09/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae’r broses o chwilio am bencampwr arloesi Gwynedd wedi cychwyn er mwyn iddynt helpu penderfynu'r ffordd orau o ddefnyddio cyllid Datblygu Gwledig Cymru yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Ar fin sefydlu academi drôniau yng Ng...

04/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Academi Dronau ar fin cael ei sefydlu yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr gan roi cyfle i bobl ifanc sydd rhwng 14 a 19 mlwydd oed ddysgu sut i ddefnyddio dronau a llawer mwy.

darllenwch mwy

Ditectifs tirwedd o bob cwr o'r byd y...

03/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd geomorffolegwyr o bob cwr o’r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ym mis Medi wrth i Gymru gynnal prif gyfarfod academaidd y ddisgyblaeth am y tro cyntaf ers bron i 30 mlynedd.

darllenwch mwy