Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1539 cofnodion | Tudalen 1 o 154

Gwaith yn dechrau ar safleoedd creu c...

02/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Y Coed, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod y gwaith paratoi ar gyfer plannu coetiroedd newydd ar ddau safle ger coedwigoedd Hafren a Clocaenog wedi dechrau, fel rhan o brosiect i ehangu Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Penodi swyddog amrywiaeth a chynhwysi...

30/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Nia Edwards-Behi sy'n dod yn wreiddiol o Lanfairfechan ei phenodi fel swyddog amrywiaeth a chynhwysiant cyntaf S4C.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Cenedl Mewn Cân

26/11/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ‘Cenedl Mewn Cân’ wedi cael ei lansio sy'n chwilio am greu rhestr o 10 cân sydd yn cynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth Cymru yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Atgyfnerthu partneriaeth ieuenctid tr...

26/11/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd partneriaeth arloesol i atgoffa pobl ifanc o ddwy ochr Môr yr Iwerydd o beryglon dinistriol hiliaeth yn bwrw ymlaen y gaeaf hwn er gwaethaf heriau sylweddol y cyfnod clo.

darllenwch mwy

Galwadau Mentrau Iaith ar gyfer ethol...

26/11/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Mentrau Iaith Cymru ddogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021.

darllenwch mwy

Adroddiad newydd yn edrych ar gyflwr ...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae adroddiad Cyflwr Mamaliaid yng Nghymru wedi datgelu fod angen cymryd camau ar frys er mwyn achub traean o holl famaliaid sydd mewn perygl o ddifodiant ar hyn o bryd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd d...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ar draeth poblogaidd yng ngogledd Cymru wedi cael ei raddio’n ‘dda’ yn sgil rhoi ar waith fodel arloesol a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Boc ar goll unwaith eto mewn llyfr ar...

24/11/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant Ble Mae Boc? yn y cylchgrawn Mellten, mae Boc y ddraig fach goch yn ôl mewn llyfr newydd sbon y Nadolig yma.

darllenwch mwy

Casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol y...

20/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Archwiliwch Eich Archif eleni bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn datgelu cyfres o gomisiynau artistig a chreadigol newydd. Mae’r darnau, sy’n amrywio o ran eu harddull a’u cyfrwng, wedi eu hysbrydoli gan gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol sydd i’w canfod ar-lein.

darllenwch mwy

Enwau adnabyddus yn cefnogi ymgyrch H...

19/11/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae o rhai o’r wynebau cyfarwydd byd y campau yn cynnwys Aaron Ramsey, Natasha Harding a Ben Davies yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i’r Urdd drwy brynu eu hetiau arbennig, wrth i’r mudiad addasu i’r ‘normal newydd’ ac edrych yn obeithiol tua’r dyfodol.

darllenwch mwy