Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1442 cofnodion | Tudalen 1 o 145

Stori annibyniaeth Croatia yn y 1990a...

02/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae hanes rhyfel annibyniaeth Croatia yn y 1990au yn gefnlen i nofel newydd Perl gan Bet Jones a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa..

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

01/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 sy'n dathlu awduron newydd a phrofiadol y flwyddyn.

darllenwch mwy

Cymerwch ofal wrth gynnau tân yn yr a...

25/06/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi mynychu dros 98 o danau glaswellt yn ddiweddar a gafodd eu cynnau naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol ac mae'r awdurdodau yn annog y cyhoedd i fod ofalus yn yr awyr agored ac yn tywydd braf rhag achosi tanau glaswellt damweiniol.

darllenwch mwy

Tafwyl 2020 yn denu cynulleidfa fyd-e...

22/06/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad arloesol wrth i gynulleidfa o 8,000 fwynhau fersiwn ddigidol o Tafwyl; dathliad blynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant Cymreig.

darllenwch mwy

Busnesau Canol trefi Sir Gaerfyrddin ...

19/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

darllenwch mwy

Rhaglen ddogfen sy'n herio ystrydebau...

19/06/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae DRYCH: Bois y Rhondda ar S4C nos Sul yma, yn dilyn saith bachgen - Cole, Josh,Steff, Taz, Wil, Derek a Cian - ac yn herio rhai o’r ystrydebau sydd fel arfer yn diffinio pobl ifanc uno gymoedd mwyaf eiconig y byd, a hynny drwy leisiau nad ydym yn eu clywed yn aml ar y sianel.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymra...

19/06/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2020 wedi ei chyhoeddi gyda nifer o enwau cyfarwydd a newydd y Sîn Gerddoriaeth wedi dod i'r brig.

darllenwch mwy

Pasg hapus hwyr i drigolion Gwynedd

17/06/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn 3,000 o Wyau Pasg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd i fod i gael eu defnyddio yn ystod helfa Wyau Pasg ym mis Ebrill, ond yn amlwg yn sgil pandemig Covid-19 ni fu hyn yn bosib.

darllenwch mwy

Ymdrech gymunedol i gynnal y banciau ...

10/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ymdrech gymunedol yn Siop y Garreg, pentref Llanfrothen yng Ngwynedd wedi mynd ati i gyfrannu tuag at fanciau bwyd Gwynedd a chefnogi trigolion bregus eu cymunedau, yn enwedig ers argyfwng Covid.

darllenwch mwy

Covid-19 wedi lledaenu’n ehangach ym ...

09/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae lledaeniad daearyddol y Coronafeirws ym Mhrydain yn llawer ehangach nac yng ngweddill Ewrop, sy’n awgrymu bod y cyfyngiadau llym ar symud wedi eu cyflwyno yn rhy hwyr, yn ôl gwaith academaidd.

darllenwch mwy