Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1602 cofnodion | Tudalen 1 o 161

Merch o Abertawe yn lansio busnes gof...

23/02/2021
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog salon harddwch o Abertawe wedi lansio busnes newydd sy’n gwerthu cynnyrch gofal croen er mwyn helpu eraill i gael croen glân ac iach, ar ôl iddi frwydro gydag acne difrifol yn ystod ei harddegau ac yn ei thridegau.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu i ddathlu Dydd Gŵyl...

22/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Cyngor Ceredigion yn cynnal llu o weithgareddau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yn y Sir ar ôl Mawrth 1af.

darllenwch mwy

Dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi...

19/02/2021
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Er gwaetha'r pandemig, fe fydd dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021 fel arfer ond y tro yma fe fydd ar-lein ac mae trefnwyr #GŵylDewiBangor2021 yn addo yr un orau eto.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Mawrth Crempog

16/02/2021
Categori: Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Heddiw yw dydd Mawrth ynyd neu ddydd Mawrth crempog ac mae hi wastad yn bleser bob blwyddyn gweld eich campweithiau crempoglyd.

Dechrau ar raglen uchelgeisiol i blan...

15/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ar fin dechrau rhaglen uchelgeisiol i ailstocio a chreu coetiroedd newydd ledled Cymru, gyda gofyn am gyflenwad dibynadwy o goed ifanc i'w galluogi i blannu tua 1,500 hectar bob blwyddyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ail drefniant o Ysbryd y Nos...

15/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd fideo unigryw o artistiaid a disgyblion ysgol yn canu ail-drefniant o’r gân Ysbryd y Nos yn cael ei chyhoeddi ddydd Sul yma i ddathlu dydd Mamiaith Ryngwladol UNESCO.

darllenwch mwy

Adar yn gallu darllen llofnod magneti...

12/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan dîm rhyngwladol yn cynnwys Prifysgol Bangor yn dangos am y tro cyntaf sut mae adar sy'n mynd oddi ar eu llwybr arferol yn gallu dod o hyd i'r ffordd yn ôl i'w llwybr mudol ac mae'n rhoi cipolwg i ni ar sut maent yn cyflawni'r gamp hon.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn chwilio eich atgof...

12/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnal arddangosfa i ddangos y rôl hanfodol y mae’r BBC wedi chwarae ym mywydau bob dydd pobl Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth fwyaf Cymru ar lwyfan m...

12/02/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cân i Gymru yn ôl! Ac eleni, mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru, bydd S4C yn darlledu’r gystadleuaeth eiconig o lwyfan mwyaf eiconig y wlad, Theatr Donald Gordon.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy