Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1653 cofnodion | Tudalen 1 o 166

Pwy yw'r Bolycs Cymraeg?

10/05/2021
Categori: Hamdden

Mae Bolycs Cymraeg yn dringo allan o’r byd rhithiol yr wythnos hon i gyhoeddi ar brint gasgliad o drydaron bachog a deifiol gan yr awdur anhysbys, ond yr hyn sy’n pigo’r Genedl yw pwy yn union yw’r Bolycs?

darllenwch mwy

Cyfres Rownd a Rownd yn darlledu trwy...

10/05/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi bydd yr opera sebon Rownd a Rownd yn darlledu trwy gydol yr haf eleni a hynny am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Rhyddhau sengl newydd gan Evans McRae

06/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Evans McRae sef deuawd newydd Lowri Evans a Tom McRae wedi rhyddhau sengl newydd yr wythnos hon a fydd yn rhan o gasgliad o ganeuon a fydd yn mynd tuag at albym newydd.

darllenwch mwy

Chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd ...

06/05/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn cynnal cystadleuaeth arbennig i ddarganfod 'chants’ pêl-droed newydd i gefnogi Cymru yn EURO2020.

darllenwch mwy

Twf aruthrol yn y nifer sy'n gwylio S...

04/05/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae twf aruthrol wedi bod i gyfryngau cymdeithasol S4C dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chynnydd o 49.7% yn y sesiynau gwylio.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Conwy yn galw ar bobl i gr...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, draethau a fannau prydferth y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

darllenwch mwy

Taclo problem cerbydau gyriant pedair...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda thirfeddianwyr yn ardal de Meirionnydd i daclo problemau gyda nifer leiafrifol o ddefnyddwyr cerbydau gyriant pedair olwyn.

darllenwch mwy

Aristiaid cyfoes yn dod at ei gilydd ...

23/04/2021
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cwmni Recordiau Sain wedi rhyddhau sengl newydd 'Mae'r Dydd wedi Dod' sy'n fersiwn newydd sbon ar gân wreiddiol oddi ar sioe gerdd Pum Diwrnod Ryddid gan Cwmni Theatr Maldwyn ym 1988. Mae rhai o artistiaid cyfoes Cymru wedi dod at ei gilydd 'i godi'r gwres' ar drothwy etholiadau'r Senedd fis nesaf.

darllenwch mwy

Annog prosiectau yng Ngheredigion i y...

22/04/2021
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae posib i brosiectau yng Ngheredigion bellach ymgeisio am arian gan dwy gronfa newydd sy'n anelu adfywio trefi a buddsoddi mewn asedau diwyllannol a threftadaeth.

darllenwch mwy

Fideo yn eich tywys o gwmpas arddango...

22/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bellach gellir gweld arddangosfa Celf Agored 2020 Storiel Bangor yn ddigidol, sydd yn darparu profiad gwych o'r holl waith celf anhygoel a oedd yn cael ei arddangos.

darllenwch mwy