Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1211 cofnodion | Tudalen 1 o 122

Blwyddyn gyntaf brysur i brosiect dio...

19/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Heddiw bydd rhanddalwyr a pherchnogion tir dalgylch yr Afon Eden yn dod ynghyd yng Nghanolfan Prysor, Trawsfynydd yng Ngwynedd i glywed am gynnydd prosiect i ddiogelu ecoleg yr afon sy’n cael ei ystyried yn ardal o bwysigrwydd naturiol cenedlaethol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel antur gan yr awdur Dan...

18/06/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi nofel antur gyfoes newydd gan yr awdur poblogaidd Daniel Davies.

darllenwch mwy

Murlun lliwgar ar lan yr afon Teifi y...

18/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ddydd Mercher diwethaf cafodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion gydnabyddiaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion am ei rhan yn creu murlun mawr graffiti ar hyd afon Teifi yn Aberteifi, ynghyd â 17 o bobl ifanc rhwng 11-25 a'r arlunydd graffiti, Lloyd y Graffiti.

darllenwch mwy

Cynnal gweithdy cyntaf erioed ar gyfe...

17/06/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cynhelir y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro 2019

14/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda Gŵyl Fach y Fro 2019 yn cael ei gynnal dros y penwythnos, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr at lwyfannu gŵyl ym Mro Morgannwg i godi ymwybyddiaeth ac i ddathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant.

darllenwch mwy

Selog yn dathlu gyda thri o apiau new...

13/06/2019
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu tri mwy o apiau poblogaidd Selog, yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaergybi.

darllenwch mwy

Y ferch ddireidus Nel yn ôl gyda thai...

12/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfres Na Nel! gan Wasg y Lolfa yn ôl gyda thair stori arall sy’n adrodd hanes y ferch annwyl ond direidus.

darllenwch mwy

Digwyddiad i ddathlu amgylchedd natur...

12/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Menter Môn yn eich gwahodd i ddathlu natur a’r amgylchedd naturiol mewn digwyddiad arbennig yng Nghwarchodfa natur leol Aberlleiniog ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Cyfle i ddysgu am hanes cyfoethog Cas...

11/06/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd cyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddysgu am hanes cythryblus Castell Caeriw ym Mhenfro mewn taith dywys arbennig o amgylch y safle ddydd Sadwrn.

darllenwch mwy

Lansio penwythnos crefftau newydd yn ...

11/06/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd penwythnos crefftau newydd sbon yn cael ei gynnal yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros y penwythnos ble bydd arddangosiadau, dosbarthiadau a gweithgareddau i’r teulu cyfan.

darllenwch mwy