Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1496 cofnodion | Tudalen 1 o 150

Ralïo yn ôl ar y trywydd iawn yng ngh...

23/09/2020
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Motorsport UK wedi llofnodi cytundeb mynediad newydd a fydd yn caniatáu ralïo pedair olwyn cystadleuol am y tair blynedd nesaf.

darllenwch mwy

Aberystwyth yw prifysgol orau gwledyd...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

darllenwch mwy

Lansio prosiect gwerth £6.8 miliwn i ...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio prosiect adfer afon gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Afon Dyfrdwy a’i hamgylchoedd er mwyn gwella poblogaethau pysgod sy’n dirywio a bywyd gwyllt prin yn yr ardal.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4913 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.237.71.23
    REMOTE_PORT : 59956
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/hamdden
    REQUEST_URI : /blog/guide/hamdden

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig ...

18/09/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd, ond mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a'r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

darllenwch mwy

Paentiadau pwysig o'r Gogledd wedi eu...

16/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr am gadw gwelyau ysbyta...

14/09/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cannoedd o welyau mewn ysbytai maes dros dro ar gyfer Covid-19 yn cael eu cadw yn Sir Gaerfyrddin rhag ofn y bydd eu hangen ar gyfer ail don, gyda rhan fwyaf o'r ysbytai maes dros dro yn aros.

darllenwch mwy

Galw am gydweithio i sicrhau dyfodol ...

11/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw arnom i feddwl yn wahanol a chydweithio i sbarduno fod ucheldir Cymru yn cael ei ddiogelu i genedlaethau Cymru yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Agor atyniad newydd ym Mharc Gwledig ...

09/09/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cwrs golff antur bychan newydd wedi agor ym Mharc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Gŵyl fwyd ddigidol gyntaf Amgueddfa C...

08/09/2020
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, sydd fel arfer yn denu dros 25,000 o ymwelwyr yn cael ei chynnal ar-lein dros y penwythnos.

darllenwch mwy