Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1767 cofnodion | Tudalen 1 o 177

Daniel Lloyd yn rhyddhau fersiwn newy...

17/09/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dros ddeugain mlynedd wedi i Côr Meibion Brymbo recordio’r gân enwog i gefnogi tîm pêl-droed Wrecsam, nôl yn 1978, mae'r artist Daniel Lloyd wedi trefnu a recordio fersiwn newydd sbon o’r gân ar gyfer gwawr newydd yn hanes y clwb.

darllenwch mwy

Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr...

16/09/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Canlyniadau arolwg iaith yn gadarnhao...

16/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg sy’n dangos cynnydd yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith bob dydd yn newyddion calonogol medd Comisiynydd y Gymraeg, ond rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau.

darllenwch mwy

Dwy arddangosfa newydd sbon yn agor y...

15/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl deunaw mis o saib yn sgil Covid-19 mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi y bydd yn dychwelyd i Oriel Glan-yr-afon, Hwlffordd gyda dwy arddangosfa newydd sbon.

darllenwch mwy

Gwasg Y Lolfa yn cyhoeddi nofel newyd...

13/09/2021
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r awdures doreithiog Marlyn Samuel yn cyhoeddi nofel newydd gyda Gwasg y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Dau leoliad yng Ngheredigion yn ennil...

10/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas - ger Aberystwyth - wedi ennill y Gwobr Travellers’ Choice gan TripAdvisor ar gyfer 2021.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn paratoi i groesawu teuluoe...

10/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi ymrwymo i helpu cynnig lloches brys i deuluoedd sydd wedi ffoi o Afghhanistan.

darllenwch mwy

Yr Urdd a'r Gymdeithas Bêl-droed yn c...

09/09/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae’r Urdd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn chwarae pêl-droed ac yn cefnogi’r tîm cenedlaethol ledled Cymru.

darllenwch mwy

Annog plant i ddylunio cerdyn Nadolig...

08/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio cerdyn Nadolig ar y thema ffermio ar gyfer cystadleuaeth cardiau Nadolig UAC.

darllenwch mwy

Ceredigion yn estyn croeso i daith se...

08/09/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.

darllenwch mwy