Canlyniadau Chwilio yn categori Hyfforddiant / Cyrsiau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cynllun 10 wythnos i bobl ifanc i dda...

08/12/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 wedi rhoi cyfle arbennig i Gymry ifanc Gwynedd a Môn i fod yn rhan o gynllun 10 wythnos, gyda cymorth ariannol o £1,000.

darllenwch mwy

Sefydlu cynllun recriwtio pobl ifanc ...

24/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Mae cynllun wedi'i sefydlu yn y gogledd orllewin sy'n recriwtio pobl ifanc yn eu cymunedau er mwyn iddynt adnabod yr heriau a ddaeth o ganlyniad i'r pandemig.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau Lefel ...

13/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Er gwaetha'r amgylchiadau eithriadol, mae degau o filoedd o fyfyrwyr Lefel A yn dathlu heddiw, tra fod eraill wedi eu siomi gyda'r gwiriadau i'w graddau o ganlyniad i ganslo'r arholiadau yn ystod y cyfnod cloi.

Ffermwyr yn troi at ddysgu ar-lein i ...

11/08/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cynhelir gweminar fis yma ar sut y gall ffermwyr wneud y defnydd gorau o’u tir drwy bori cylchdro.

darllenwch mwy

Lansio cronfa newydd gwerth £40 miliw...

28/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer hyfforddiant a chreu swyddi a sicrhau fod pobl yn symud i waith.

darllenwch mwy

Rhai o staff Cyngor Ceredigion yn par...

03/07/2020
Categori: Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Gyda nifer fawr o staff Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio o adref, aethpwyd ati i arloesi’r dull o ddysgu Cymraeg a chefnogi dysgwyr, gyda'r dysgu wyneb yn wyneb yn dod i ben yng Ngheredigion ddiwedd mis Mawrth.

darllenwch mwy

Galwad ar bobl ifanc Gwynedd a Môn i ...

04/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cyfle arbennig i bobl 18-25 oed sy’n wreiddiol o Wynedd a Môn, i dderbyn £1000 a chynllun 10 wythnos er mwyn datblygu syniad newydd.

darllenwch mwy

Technoleg yn cynorthwyo dysgwyr Cymraeg

11/05/2020
Categori: Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn parhau â'u gwersi a llawer mwy yn ystod y pandemig coronafeirws - diolch i'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

darllenwch mwy

Storiel Bangor yn darparu adnoddau ad...

27/04/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Gan fod rhaid addysgu plant o adref yn ystod yr argyfwng Covid-19, mae Storiel ym Mangor yn defnyddio’r adnoddau hanesyddol sydd ganddyn nhw yn yr amgueddfa i greu taflenni gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

darllenwch mwy

Cyfle i wella sgiliau digidol trwy gy...

21/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cafodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau ac mae'r cyfnod diweddar yn golygu bod y cynllun bellach yn cael ei redeg ar-lein.

darllenwch mwy