Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1328 cofnodion | Tudalen 1 o 133

Recordio’r presennol ar gyfer diogelu...

13/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o’r ymdrech gynyddol i gofnodi enwau lleoedd Cymraeg ar y Wicipedia, mae Menter Iaith Môn yn cychwyn prosiect cyffrous i ddiogelu enwau traethau ag afonydd yr Ynys er mwyn iddynt gael eu cadw ar gof, am byth, yn ogystal â’u croesawu i ddefnydd newydd, digidol.

darllenwch mwy

Bwgan Brain gorau Ceredigion

10/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith CERED wedi cyhoeddi mai enillydd cystadleuaeth rownd Ceredigion Brwydr y Bwgan Brain yw grwp cymunedol Yr Hwb, Penparcau.

darllenwch mwy

Angen buddsoddi £100 milwn mewn hyffo...

06/08/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100 miliwn mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr heddiw wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4818 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.200.218.187
    REMOTE_PORT : 45990
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/iaith
    REQUEST_URI : /blog/guide/iaith

Straeon o'r cyfnod clo wedi ysbrydoli...

03/08/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Lolfa wedi cydweithio ar lyfr newydd o straeon gan rai o awduron blaenllaw Cymru ar gyfer dysgwyr.

darllenwch mwy

Ani Glass yn ennill albwm Cymraeg y f...

03/08/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ani Glass sy’n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am ei halbwm Mirores a gyhoeddwyd ar label NEB.

darllenwch mwy

Angen i fenter Ddigidol Gymraeg fod y...

03/08/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod AmGEN

31/07/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Efallai nad oes Eisteddfod Genedlaethol ‘draddodiadol’ i’w chynnal eleni, ond mae trefnwyr wedi bod wrthi’n brysur yn creu rhaglen lawn o weithgareddau o bob math i lenwi’r gofod yn ystod yr wythnos.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn lansio gweledigaeth ‘...

24/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen weledigaeth ‘Mwy na Miliwn’ nos Lun, fydd yn amlinellu gweledigaeth y mudiad ar gyfer etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf a llywodraeth nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i chwarae yn Gymraeg

20/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ymgyrch heddiw i sicrhau fod y Gymraeg yn dod yn brif iaith chwaraeon yng Nghymru.

darllenwch mwy

Rhaid i ni yng Nghymru afael yn ein d...

16/07/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn y drafodaeth gyntaf erioed ar lawr y Senedd neithiwr am refferendwm dros annibyniaeth, mae ymgyrch Yes Cymru wedi ymateb trwy annog pobl Cymru i 'afael yn ei dyfodol.'

darllenwch mwy