Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1543 cofnodion | Tudalen 1 o 155

Siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiaw...

27/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiawnder os ydynt eisiau sefyll eu profion gyrru drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn canmol adroddiad pum ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi canmol adroddiad pum mlynedd Comisiynydd y Gymraeg gan ei ddisgrifio fel "dogfen gynhwysfawr a threiddgar, sy’n hoelio’r heriau sy’n wynebu’r iaith ar hyn o bryd a thua’r dyfodol."

darllenwch mwy

Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2...

20/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.

darllenwch mwy

Dathliadau Shwmae S'mae ym Merthyr

20/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos croesawyd digwyddiad blynyddol Shwmae Su’mae i Barc Cyfarthfa Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aber-fan.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu corff...

19/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn sylwadau mewn cyfrol newydd gan y cyn-wleidydd Ieuan Wyn Jones, mae'r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw eto am sefydlu corff hyd braich i gynllunio dyfodol y Gymraeg.

darllenwch mwy

Hen lawysgrifau yn ysbrydoli cerddi c...

18/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae tri bardd o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfansoddi cerddi newydd mewn ymateb i hen lawysgrifau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ymdrin â’r tywydd a newid hinsawdd.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Diwrnod #Shwm...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod #ShwmaeSumae ac fe ddathlodd cannoedd ysgolion a sefydliadau led-led Cymru y diwrnod sydd bellach wedi hawlio ei le yn y calendr blynyddol.

darllenwch mwy

Lansio podlediad newydd Probcast i dr...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae podlediad newydd sbon o'r enw Probcast wedi ei lansio ar sianel Hansh a fydd yn trafod problemau pobl ifanc.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn olrhain hanes c...

14/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Y llyfr pwysicaf erioed i ymddangos yn y Gymraeg a Chymraes enwocaf y byd yw dau ganolbwynt arddangosfa sydd i’w gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng dechrau mis Hydref 2021 a dechrau mis Ebrill 2022.

darllenwch mwy

Croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru...

14/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith. Dywed y mudiad eu bod bellach yn disgwyl i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

darllenwch mwy