Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1163 cofnodion | Tudalen 1 o 117

Mudiad iaith yn beirniadu Cyngor Cast...

18/06/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi beirniadu'n chwyrn gynigion gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i gynyddu ffïoedd cludiant i ddisgyblion yn y sir.

darllenwch mwy

Galw ar y Gweinidog i ymyrryd i warch...

13/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw ar Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ymyrryd er mwyn gwarchod swyddi allweddol yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Selog yn dathlu gyda thri o apiau new...

13/06/2019
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu tri mwy o apiau poblogaidd Selog, yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaergybi.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 –...

11/06/2019
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Deunaw awdur disglair, deunaw cyfrol gofiadwy, deg gwobr a dau brif dlws - dyna’r gymysgedd greadigol fydd yn sicrhau bod Noson Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn llawn drama ac emosiwn.

darllenwch mwy

Cyfle i ddysgu am hanes cyfoethog Cas...

11/06/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd cyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddysgu am hanes cythryblus Castell Caeriw ym Mhenfro mewn taith dywys arbennig o amgylch y safle ddydd Sadwrn.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ymddiheuriad ...

07/06/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiheuriad gan gorff sy’n cynrychioli optegwyr ar ôl iddyn nhw ddweud na ddylai eu haelodau gynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cleifion.

darllenwch mwy

Gwobrwyo ymdrechion gwirfoddolwyr Men...

03/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion yn ddiweddar er mwyn cydnabod ymdrechion y bobl ifanc sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cered dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniai...

31/05/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw.

darllenwch mwy

Ymchwil yn dangos mai dim ond prentis...

30/05/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dim ond prentisiaethau cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd gan S4C yn ystod y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith.

darllenwch mwy

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y...

28/05/2019
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.

darllenwch mwy