Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1344 cofnodion | Tudalen 1 o 135

Iolo’n ein helpu i werthfawrogi byd n...

19/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mewn cyfres newydd, Hydref Gwyllt Iolo, sy’n dechrau nos fory, bydd y naturiaethwr Iolo Williams yn ein helpu i ddarganfod fod tymor mwyaf lliwgar y flwyddyn hefyd yn gyfnod prysur i fyd natur.

darllenwch mwy

Dathlu wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae

15/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw'r wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae sydd yn dathlu’r Gymraeg, a bwriad y diwrnod yw annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu gweinidog penodol i'r...

13/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Brif Weinidog Cymru i sefydlu Gweinidog penodol i’r Gymraeg ar ol i'r Gweinidog presennol dros yr Iaith, Eluned Morgan dderbyn cyfrifoldeb ychwanegol eraill.

darllenwch mwy

Penodi prifardd yn Athro’r Gymraeg Pr...

13/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prifardd Mererid Hopwood wedi ei phenodi’n Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yr Athro Hopwood yn cychwyn yn ei rôl newydd ddechrau mis Ionawr 2021.

darllenwch mwy

Dyfodol Ysgol Gynradd Pennant ym Mhow...

07/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys gyda chynlluniau i ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol gynradd Pennant yng ngogledd y Sir, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg i ymyrryd yn syth i gynghori'r Cyngor Sir y byddant yn torri'r Côd Trefniadaeth Ysgolion os na byddant yn diwygio eu cynlluniau.

darllenwch mwy

S4C yn ymrwymo i gynyddu cynrychiolae...

01/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda mis Hydref yn cael ei gydnabod fel Mis Hanes Pobl Dduon mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i gynyddu cynrychiolaeth o gefndiroedd BAME a hynny ar y sgrin a thu ôl i'r camera.

darllenwch mwy

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon i f...

25/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 30 o gynghorwyr tref, ymgyrchwyr iaith a phobl leol yn gorymdeithio yfory o Nefyn i Gaernarfon i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i ddatrys yr argyfwng ail gartrefi sy’n bygwth y Gymraeg ym Mhen Llŷn a Chymru wledig yn ehangach.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am adolygu cynll...

23/09/2020
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Gynghorau Gwynedd a Môn i adolygu’r targed a nodir yn eu Cynllun Datblygu Lleol cyfredol i adeiladu 7,184 o gartrefi newydd yn yr ardal hyd at 2026.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy