Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1440 cofnodion | Tudalen 1 o 144

Galw ar Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr...

20/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr i weithredu ar frys i sicrhau lleoedd lleol digonol i ddisgyblion sydd wedi gwneud cais am addysg Gymraeg ar draws y sir ar gyfer Medi 2021.

darllenwch mwy

Iaith a chyfathrebu yn ganolog mewn d...

16/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur Alun Saunders yn cyflwyno FOW, drama galonnog, ddifyr a doniol a gafodd ei rihyrsio a’i recordio’n arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein.

darllenwch mwy

Griff Lynch yn rhyddhau sengl ar ffur...

16/04/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r artist a chanwr band yr Ods, Griff Lynch yn rhyddhau ei sengl solo gyntaf ers 2018, ‘Os Ti’n Teimlo’, gan ryddhau y copi master fel yr NFT - non-fungible token neu docyn anhwyliadwy cyntaf yn yr iaith Gymraeg.

Cyhoeddi rhaglen lawn Tafwyl 2021

15/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artistiaid a fydd yn perfformio yng ngŵyl Tafwyl ym mis Mai wedi cael eu cyhoeddi, gyda'r Wyl eleni unwaith eto yn llawn dop o weithgareddau, a fydd yn cael ei ffrydio'n rhithiol i aelwydydd led-led Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

S4C yn chwilio am unigolyn i fod yn d...

14/04/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C yn chwilio am unigolyn i gymryd dyletswyddau fel ysgrifennydd bwrdd newydd y Sianel a fydd cydweithio gyda Adran DCMS Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beiriadu rhaglen weit...

14/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi beirniadu Rhaglen Weithredu Cymraeg y Llywodraeth ar gyfer y cyfnod 2021-22.

darllenwch mwy

Shane Williams yn ymweld â 50 o gesty...

13/04/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Shane Williams wedi beicio 736.71 milltir, dringo 47,491 troedfedd mwy nag un a hanner gwaith uchder Everest ac ymweld â 50 o gestyll o amgylch Cymru mewn ymgais i ennill teitl y Guinness World Records™ am ymweld â’r mwyaf o gestyll mewn wythnos, ar gefn beic.

darllenwch mwy

Cyfres Cymry ar Gynfas yn dychwelyd

13/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r gyfres Cymry ar Gynfas yn ôl yn dechrau nos Fercher yma i ddangos wynebau mwyaf cyfarwydd o Gymru mewn ffordd hollol wahanol.

darllenwch mwy

Angen newid radical yn nhrefn dysgu'r...

12/04/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi lambastio bwriad Cymwsyterau Cymru i gadw TGAU Cymraeg ail iaith yn hytrach na gwireddu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddileu’r cymhwyster a chyflwyno un continwwm addysg Gymraeg i bawb.

darllenwch mwy

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy