Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1316 cofnodion | Tudalen 1 o 132

Cyngor Gwynedd yn ymfalchio yn y cynn...

10/07/2020
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae adroddiad blynyddol Cyngor Gwynedd ar weithrediad safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi ac mae'r awdurdod yn ymfalchio yn cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gwasanaethau Cymraeg ar-lein.

darllenwch mwy

Addysgwyr yn galw am ollwng gorfodaet...

08/07/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae 407 o weithwyr a chyn weithwyr addysg wedi llofnodi llythyr agored at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, yn galw arni i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm.

darllenwch mwy

Rhai o staff Cyngor Ceredigion yn par...

03/07/2020
Categori: Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Gyda nifer fawr o staff Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio o adref, aethpwyd ati i arloesi’r dull o ddysgu Cymraeg a chefnogi dysgwyr, gyda'r dysgu wyneb yn wyneb yn dod i ben yng Ngheredigion ddiwedd mis Mawrth.

darllenwch mwy

Angen mwy o le i addysgu plant, nid c...

29/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda ysgolion Cymru ag eithrio Ynys Môn yn rhannol ailagor, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan fod argyfwng Covid-19 wedi dangos fod angen mwy o le i addysgu plant a bod yn rhaid rhoi terfyn ar drefn cau ysgolion gwledig.

darllenwch mwy

Caru Canu mewn Cernyweg

24/06/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae cyfres boblogaidd Caru Canu ar S4C yn cael ei darlledu yr wythnos hon mewn Cernyweg.

darllenwch mwy

Tafwyl 2020 yn denu cynulleidfa fyd-e...

22/06/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad arloesol wrth i gynulleidfa o 8,000 fwynhau fersiwn ddigidol o Tafwyl; dathliad blynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant Cymreig.

darllenwch mwy

Lansio pecyn addysg i gyd-fynd â chyf...

16/06/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn addysg yr wythnos hon sy'n cyd fynd â chyfres hanes i blant ar S4C.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn croesawu ysgolori...

16/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y Brifysgol fis Medi, ac yn astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg, yn derbyn ysgoloriaeth o £1,500 dros dair blynedd.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4710 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.232.188.89
    REMOTE_PORT : 43940
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/iaith/page/1
    REQUEST_URI : /blog/guide/iaith/page/1

Cyngor Conwy yn chwilio am farn y cyh...

12/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal arolwg ar ei fwriad i godi premiymau Treth y Cyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor ar gyfer 2021/22.

darllenwch mwy

Galw am addysg Gymraeg gymunedol I at...

12/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan pryder ynglŷn â darpariaeth addysg Gynradd yn y brifddinas yn dilyn gohebiaeth gan rieni lleol.

darllenwch mwy