Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1303 cofnodion | Tudalen 3 o 131

Actorion yn recordio cân er mwyn codi...

05/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion, Papurau Bro

Mae aelodau cast gwreiddiol y sioe gerdd eiconig ‘Deffro’r Gwanwyn’ wedi ail-greu’r gân hudolus ‘Hâf ein Hiraeth’ er mwyn codi arian i Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn trefnu ras rhithiol o...

04/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Y byd yn troi’n goch gwyn a gwyrdd

01/05/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Os piciwch i mewn i’r cyfryngau cymdeithasol heddiw, mae’n anodd osgoi fflyd o bostiadau gan enwogion, a phobl a phlant o bob oed a yn gwisgo lliwiau’r Urdd ar Ddiwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd yr Urdd.

darllenwch mwy

S4C yn cynnig gofod hysbysebu i gefno...

30/04/2020
Categori: Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae S4C yn cynnig gofod hysbysebu yn rhad ac am ddim i elusennau sydd wedi eu lleoli, neu'n gweithredu ar lefel Cymreig ac yn cynnig cymorth i bobl yn ystod yr argyfwng.

darllenwch mwy

Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am...

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnge...

28/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Peintio’r byd yn wyrdd a choch a gwyn...

27/04/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi cyngho...

27/04/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cefnogi’r cynghorau sir yng Nghymru sydd wedi gwrthwynebu talu grantiau i berchnogion ail gartrefi a thai haf, lle mae’r perchnogion wedi trosi’r tai i fod yn fusnes er mwyn cael manteision ariannol.

darllenwch mwy

Cynllun i alluogi pawb i ddysgu Cymra...

21/04/2020
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd Adnodd Dysgu Adref cynhwysfawr Selog ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Yr Iaith ar daith yn dechrau ar S4C

17/04/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu’r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon cyfres newydd sbon o Iaith ar yn dechrau ar S4C nos Sul yma

darllenwch mwy