Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1181 cofnodion | Tudalen 3 o 119

Selog yn dathlu gyda thri o apiau new...

13/06/2019
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu tri mwy o apiau poblogaidd Selog, yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaergybi.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 –...

11/06/2019
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Deunaw awdur disglair, deunaw cyfrol gofiadwy, deg gwobr a dau brif dlws - dyna’r gymysgedd greadigol fydd yn sicrhau bod Noson Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn llawn drama ac emosiwn.

darllenwch mwy

Cyfle i ddysgu am hanes cyfoethog Cas...

11/06/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd cyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddysgu am hanes cythryblus Castell Caeriw ym Mhenfro mewn taith dywys arbennig o amgylch y safle ddydd Sadwrn.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ymddiheuriad ...

07/06/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiheuriad gan gorff sy’n cynrychioli optegwyr ar ôl iddyn nhw ddweud na ddylai eu haelodau gynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cleifion.

darllenwch mwy

Gwobrwyo ymdrechion gwirfoddolwyr Men...

03/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion yn ddiweddar er mwyn cydnabod ymdrechion y bobl ifanc sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cered dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniai...

31/05/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw.

darllenwch mwy

Ymchwil yn dangos mai dim ond prentis...

30/05/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dim ond prentisiaethau cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd gan S4C yn ystod y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith.

darllenwch mwy

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y...

28/05/2019
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.

darllenwch mwy

Gwylwyr yn gallu creu sianel bersonol...

28/05/2019
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae datblygiadau newydd ar S4C Clic yn golygu bod modd i ddefnyddwyr greu sianel bersonol eu hunain.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y nifer sy’n cystadlu yn E...

24/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i’r paratoadau funud olaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fynd rhagddynt mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi cynnydd yn y nifer sydd wedi cofrestru i gystadlu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd eleni.

darllenwch mwy