Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 474 cofnodion | Tudalen 1 o 48

Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal cynha...

23/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl Cymru Gymru ddechrau Hydref, yn arwain at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion yn ymate...

21/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yng Ngheredigion wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Bydd Wych, Ailgylcha’ yw neges ymgyrc...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ymgyrch newydd i gael pobl yng Nghymru i ailgylchu mwy mewn cais i arwain y byd ar ailgylchu.

darllenwch mwy

Aberystwyth yw prifysgol orau gwledyd...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Dyfarnu grantiau i ariannu adferiad g...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwobrwyo £1.2 miliwn mewn grantiau i gyrff amgylcheddol fel rhan o'i ymrwymiad i sicrhau adferiad gwyrdd o bandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Nofwraig wyllt yn gweithio gyda Phrif...

15/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae nofwraig sydd fel arfer nofio mewn llynnoedd yn Eryri yn ymweld â phob un o 15 parc cenedlaethol y Deyrnas Unedig fel rhan o alldaith wyddonol ar y cyd â Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Cwtogi darlledu cynadleddau Covid yn ...

15/09/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt penderfyniad BBC Cymru i beidio â darlledu holl gynadleddau i’r wasg Llywodraeth Cymru parthed Cofid-19 ar y teledu, gan ddweud ei fod yn dangos bod angen pwerau ddarlledu ar Gymru.

darllenwch mwy

Cynhadledd rithiol yn trafod buddion ...

15/09/2020
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Yn ystod rhith-gynhadledd Nursing in Practice sy'n dechrau heddiw, bydd Hybu Cig Cymru unwaith eto yn trafod sut mae cig coch o ansawdd da o fudd i’r iechyd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr am gadw gwelyau ysbyta...

14/09/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cannoedd o welyau mewn ysbytai maes dros dro ar gyfer Covid-19 yn cael eu cadw yn Sir Gaerfyrddin rhag ofn y bydd eu hangen ar gyfer ail don, gyda rhan fwyaf o'r ysbytai maes dros dro yn aros.

darllenwch mwy