Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 419 cofnodion | Tudalen 1 o 42

Cadwch Ceredigion yn lân trwy fynd a'...

14/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i rai o gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio a chynnydd mewn ymweliadau i draethau Bae Ceredigion ac fel rhan o'i hymgyrch Caru Ceredigion, mae'r Cyngor yn annog pobl i helpu trwy fynd a'i sbwriel adre gyda hwy.

darllenwch mwy

Lansio Apêl Coronafeirws i helpu gwle...

14/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd prif elusennau Cymru apêl codi arian ar y cyd heddiw i helpu cymunedau mwyaf bregus y byd a gaiff eu bygwth gan ymlediad byd eang Covid-19.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4769 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.204.187.106
    REMOTE_PORT : 12330
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/iechyd
    REQUEST_URI : /blog/guide/iechyd

Cyhoeddi amserlen i ailagor Amgueddfa...

10/07/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

O ganlyniad i gyhoeddiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw, fe gyhoeddwyd ddyddiadau agor rhai o amgueddfeydd Amgueddfa Cymru yn ystod yr haf.

darllenwch mwy

Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor ...

07/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau a busnesau Gwynedd i ddal ati i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad Covid-19.

darllenwch mwy

43 o gestyll, abatai a safleoedd hane...

06/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd 43 o gestyll, abatai a safleoedd hanesyddol dan ofalaeth Cadw yn ailagor heddiw.

darllenwch mwy

Perygl bod problemau iechyd hirach-dy...

01/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae perygl y caiff heriau iechyd hirach-dymor eu hesgeuluso wrth i lywodraethau ganolbwyntio ar bandemig y Coronafeirws, mae arbenigwr o Brifysgol Aberystwyth wedi rhybuddio.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn rhybuddio pobl i beidio...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae sŵolegwyr o Brifysgol Bangor wedi dangos sut all gweithgareddau dynol fod yn tarfu ar biod môr, aderyn Prydeinig sydd yn agos i fod at fygythiad.

darllenwch mwy

Sut mae cyfyngiadau symud wedi effeit...

26/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor wedi ennill grant gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Prydain i ymchwilio ar sut mae mynediad at lecynnau gwyrdd a natur yn effeithio ar ein iechyd a lles.

darllenwch mwy

Cymerwch ofal wrth gynnau tân yn yr a...

25/06/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi mynychu dros 98 o danau glaswellt yn ddiweddar a gafodd eu cynnau naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol ac mae'r awdurdodau yn annog y cyhoedd i fod ofalus yn yr awyr agored ac yn tywydd braf rhag achosi tanau glaswellt damweiniol.

darllenwch mwy

Sgript Richard Burton prin mewn ocsiw...

24/06/2020
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sgript prin oedd yn eiddo i'r eicon actio Richard Burton mewn ocsiwn ar-lein i godi arian ar gyfer apêl PPE Tarian Cymru.

darllenwch mwy