Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 629 cofnodion | Tudalen 1 o 63

Dathlu pen-blwydd cartref i bobl ifan...

23/09/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cartref Garreglwyd yn Sir Gar sy'n gartref i bobl ifanc ag awtistiaeth ac anableddau dysgu difrifol yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

darllenwch mwy

Cerbydau trydan i gasglu gwastraff yn...

17/09/2021
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i gasglu deunyddiau ailgylchu yn dilyn cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch codi ymwybyddiaeth am ...

16/09/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, mewn cydweithrediad â’r DPJ Foundation a heddluoedd ledled Cymru, yn rhoi sylw i’r cynnydd mewn cam-drin domestig yn ein cymunedau ers i gyfyngiadau Covid 19 ddod i rym llynedd.

darllenwch mwy

Canlyniadau arolwg iaith yn gadarnhao...

16/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg sy’n dangos cynnydd yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith bob dydd yn newyddion calonogol medd Comisiynydd y Gymraeg, ond rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau.

darllenwch mwy

Cyfle i bobl leol lywio addysg nyrsio...

10/09/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal diwrnodau agored er mwyn ymwneud â’r gymuned leol am ei chynlluniau ar gyfer cynnig cymwysterau nyrsio am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn paratoi i groesawu teuluoe...

10/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi ymrwymo i helpu cynnig lloches brys i deuluoedd sydd wedi ffoi o Afghhanistan.

darllenwch mwy

Ymgyrch i leihau marwolaethau o adwei...

08/09/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Safonau Masnach Cymru yn cefnogi ymgyrch gan Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf i leihau marwolaethau o adweithiau alergaidd.

darllenwch mwy

Elusen datrys gwrthdaro o Gasnewydd y...

07/09/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fe ymwelodd Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd Ruth Jones âg elusen Newport Mediation i glywed sut y maent wedi ehangu eu gwasanaethau yn ystod Covid-19 oherwydd cefnogaeth y Loteri Genedlaethol.

darllenwch mwy

Ysbyty Enfys Bangor yn dychwelyd i Ga...

07/09/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Canolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi ei dychwelyd i ddwylo'r Brifysgol, wedi i’r adeilad cael ei ddefnyddio fel Ysbyty Enfys ers 1 Ebrill 2020, ynghyd â Venue Cymru a Chanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

darllenwch mwy

Creu canolfan les gyntaf Ceredigion

06/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe fydd gwaith yn dechrau yn fuan ar greu canolfan les gyntaf Ceredigion a fydd wedi'i lleoli yng nghanolfan hamdden Llanbedr Pont Steffan.

darllenwch mwy