Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 557 cofnodion | Tudalen 1 o 56

Cefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru ...

04/03/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn newydd yn dangos bod cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru ar ei uchaf erioed, ar 39%.

darllenwch mwy

Pennod o'r Liinell Las yn canolbwynti...

03/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cyfres Y Llinell Las yn parhau'r wythnos hon yn dilyn Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru wrth eu gwaith rhyfeddol o ddydd i ddydd ac mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ymosodiadau yn erbyn yr Heddlu, rhywbeth sydd yn digwydd yn amlach nag erioed i heddweision.

darllenwch mwy

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cyfi...

03/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio gydag arbenigwyr yn y maes ac aelodau o Merched y Wawr i gyfieithu a diweddaru llyfryn dementia.

darllenwch mwy

Codi dros filiwn o bunnoedd yng Nghym...

02/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae pandemig y coronafirws yn gwthio pobl mewn gwledydd bregus yn nes at sefyllfa drychinebus, gyda nifer y bobl sy’n llwgu wedi codi’n sylweddol a newyn ar y gorwel mewn sawl gwlad, yn ôl adroddiad newydd gan DEC Cymru.

darllenwch mwy

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi ar-lein i bre...

24/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi rhithwir am ddim yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal ledled Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Merch o Abertawe yn lansio busnes gof...

23/02/2021
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog salon harddwch o Abertawe wedi lansio busnes newydd sy’n gwerthu cynnyrch gofal croen er mwyn helpu eraill i gael croen glân ac iach, ar ôl iddi frwydro gydag acne difrifol yn ystod ei harddegau ac yn ei thridegau.

darllenwch mwy

Cynllun arloesol i wresogi cymuned yn...

18/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Mae yna gynllun yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd i gynhyrchu ynni cynaliadwy mewn pentref gyda'r bwriad i ddileu tlodi tannwydd.

darllenwch mwy

Mudiad heddwch yn annog aelodau sened...

18/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas y Cymod wedi annog ei haelodau i gysylltu gydag aelodau seneddol i bwyso ar lywodraeth Brydain i ddilyn ôl droed UDA a gwahardd gwerthiant arfau i Saudi Arabia.

darllenwch mwy

Gweminar yn trafod y broblem o gŵn yn...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, ar y cyd â Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a FUWIS, yn cynnal gweminar ar gŵn yn poeni da byw er mwyn mynd i'r afael â'r digwyddiadau cyfredol o gŵn yn poeni da byw ledled Cymru.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect ymchwil Ceirc...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y prosiect 'Ceirch Iach' yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru.

darllenwch mwy