Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 599 cofnodion | Tudalen 1 o 60

Yr Urdd yn lansio ymgyrch Fel Merch

17/06/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Gydag ymchwil diweddar yn dangos fod perygl gwirioneddol i genhedlaeth o ferched roi’r gorau i chwaraeon, mae Urdd Gobaith Cymru, gyda chefnogaeth gan Chwaraeon Cymru, yn lansio’r prosiect cenedlaethol #FelMerch er mwyn taclo’r broblem.

darllenwch mwy

Beicio i godi arian i gronfa Rhodri

14/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd criw o ffrindiau yn beicio 200 milltir o amgylch Gwynedd yr wythnos hon, i godi arian er cof am Rhodri Dafydd a fu farw o ganser y llynedd.

darllenwch mwy

Academydd am astudio'r cysylltiad rhw...

11/06/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cymrodoriaeth i ymchwilio i gysylltiadau hanesyddol rhwng anabledd a thechnoleg.

darllenwch mwy

Croesawu cyhoeddiad am arian i ofalwy...

08/06/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd, ac sy’n ymchwilio i’r pwnc ym Mhrifysgol Bangor, wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £3 miliwn, yn 2021 - 2022, i helpu i ddiwallu’r angen ymhlith gofalwyr di-dâl am seibiannau o’u cyfrifoldebau gofalu.

darllenwch mwy

Adroddiad yn amlygu sut y gwnaeth nat...

07/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi datgelu bod ymgysylltu â natur wedi chwarae rhan allweddol wrth gynnal iechyd corfforol a meddyliol a lles cyffredinol pobl yn ystod pandemig Covid-19 a'r cyfnodau clo cysylltiedig.

darllenwch mwy

Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio am...

03/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae Safonau Masnach Cymru wedi rhybuddio'r cyhoedd am dwyll ar ffurf neges destun sy'n ymwneud â'r Cyfrifiad cenedlaethol.

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Aberteifi i dynnu s...

01/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae diwrnod llawn digwyddiadau hwyliog, cyfeillgar i deuluoedd a Covid-ddiogel yn cael ei drefnu ar gyfer dydd Mercher ar Fehefin 9fed yn Aberteifi ac ar draeth Poppit er mwyn codi ymwybyddiaeth dros ddiogelu arfordiroedd rhag llifogydd.

darllenwch mwy

Ymchwil cywarch i ddarganfod triniaet...

28/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil i ddefnydd cywarch fel triniaeth ar gyfer afiechydon anifeiliaid wedi dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Nawdd i gynllun sy'n gweithio gyda ph...

26/05/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn nawdd gan elusen er mwyn ymchwilio i anghenion pobl hŷn sydd wedi dioddef o gam-driniaeth domestig.

darllenwch mwy

Ymgyrchydd canser adnabyddus yn siara...

21/05/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Cafodd myfyrwyr meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor gyfle gwerthfawr i glywed barn uniongyrchol unigolyn sydd wedi byw gyda chanser, wrth glywed profiadau Jules Peter Jones, un sydd wedi goroesi canser ac sy’n codi arian at ganser.

darllenwch mwy