Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 520 cofnodion | Tudalen 1 o 52

Lansio cystadleuaeth i groniclo 2020 ...

01/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cystadleuaeth fideo croniclo 2020 wedi cael ei lansio ar gyfer trigolion Gwynedd a thu hwnt i rannu eu stori a phrofiadau personol o’r flwyddyn mewn ffilm fer.

darllenwch mwy

Treialu technoleg i fynd i'r afael ag...

30/11/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn treialu technoleg newydd arloesol i fynd i'r afael ag unigrwydd. Ffordd syml o gysylltu’n ddiogel â phobl eraill i gael sgwrs yw Pwyso i Siarad.

darllenwch mwy

'Steddfod AmGen yn profi'n llwyddiant...

30/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iechyd, Newyddion

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf.

darllenwch mwy

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cer...

27/11/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn yma, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd cerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awy...

27/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Galwadau Mentrau Iaith ar gyfer ethol...

26/11/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Mentrau Iaith Cymru ddogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021.

darllenwch mwy

Alun Wyn Jones yn ymuno â chyfarfod f...

25/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cafodd staff Bwrdd Meddygol a Chlinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gryn syndod brynhawn heddiw, pan ymunodd capten tîm rygbi Cymru, Alun Wyn Jones â'r sgwrs mewn cyfarfod fideo i ddiolch am waith diflino staff y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dilyn hanes Nyrsys y...

24/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cyfres newydd o Nyrsys yn dechrau ar S4C nos Fercher yma - yn mynd â ni at lygad y ffynnon trwy ddilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yng ngorllewin Cymru drwy gyfnod y pandemig.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau uchelgeisiol ar gyf...

23/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Rheoli hir dymor newydd ac uchelgeisiol Awdurdord y Parc Cenedlaethol yn swyddogol ddydd Mercher.

darllenwch mwy

Cyhoeddi canllaw safonol ar feddylgar...

23/11/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi cyfrol newydd ar feddylgarwch a hunan-fodlondeb gan gynnig dulliau synhwyrol i ymdrin ag unrhyw gyflyfrau meddyliol.

darllenwch mwy