Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 309 cofnodion | Tudalen 1 o 31

Ymgyrch lanhau ar waith yn dilyn llif...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

darllenwch mwy

Yr iaith Gymraeg yn sbarduno nyrs i h...

17/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn angenrheidiol yng ngwaith myfyrwraig o Gastell Nedd sydd yn astudio Nyrsio Anabledd Dysgu a hyn fydd yn cael sylw yn yr olaf yn y gyfres o Nyrsys ar S4C nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiad...

06/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir llyfr newydd gan Wasg yr Lolfa yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder.

darllenwch mwy

Ysgol o Wynedd yn dathlu derbyn canmo...

04/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Maesincla yn dathlu derbyn achrediad ‘Ysgol sy’n Annog’ fel rhan o raglen genedlaethol sy’n ceisio helpu disgyblion i rannu eu teimladau a chyfathrebu.

darllenwch mwy

Dysgu am brofiadau goroeswyr yr Holoc...

28/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Wrth i’ wledydd Prydain nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2020 ddoe, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gobeithio gwella bywydau pobl sy’n ffoi rhag gwrthdaro a thrais heddiw drwy astudio profiadau plant a ddihangodd o Ganolbarth Sosialaidd Cenedlaetholaidd Ewrop y 1930au a’r 1940au.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led...

23/01/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith wedi cynnal noson wobrwyo i ddathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer gweithre...

21/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus wrth ddysgu'r cwricwlwm newydd.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Can...

21/01/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae'r gwaith i ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn nhref Llambed yng Ngheredigion ar gychwyn a chyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ,gyda buddsoddiad gwerth £3.2 miliwn yn dod i'r dref.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dechrau yn dilyn rha...

14/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd sbon ar S4C - Nyrsys yn dechrau nos Fercher yma, cawn glywed gan nyrsys mwyaf profiadol y wlad a’r rhai sydd newydd ddechrau ar eu gyrfa am eu profiadau.

darllenwch mwy

Rhwystrau i ofal iechyd i gymunedau b...

13/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae pobl fyddar yng Nghymru yn wynebu heriau difrifol wrth gael y wybodaeth a’r gwasanaethau gofal iechyd sydd eu hangen arnyn nhw, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

darllenwch mwy