Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 437 cofnodion | Tudalen 1 o 44

Parthau diogel Ceredigion i barhau yn...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau Lefel ...

13/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Er gwaetha'r amgylchiadau eithriadol, mae degau o filoedd o fyfyrwyr Lefel A yn dathlu heddiw, tra fod eraill wedi eu siomi gyda'r gwiriadau i'w graddau o ganlyniad i ganslo'r arholiadau yn ystod y cyfnod cloi.

Cymorth gwerth £4 miliwn i ddarparwyr...

12/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw y bydd dros £4 miliwn yn cael ei roi i gefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19.

darllenwch mwy

Cam Nesa yn darparu pecynnau lles i b...

07/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion fel rhan o raglen Ewropeaidd wedi bod yn darparu pecynnau lles i gefnogi i pobl ifanc y Sir sy'n teimlo'n fregus fel ymateb i'r pandemig.

darllenwch mwy

Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffot...

06/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn fuddugol mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

Dim angen ysbyty maes mewn ysgol yn A...

04/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Penweddig yn Aberystwyth yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

darllenwch mwy

Safleoedd Cadw yn dechrau ailagor yr ...

04/08/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

O'r wythnos hon ymlaen, mae nifer o gestyll, abatai a safleoedd hanesyddol eiconig Cymru’n dechrau ailagor eu drysau i ymwelwyr wythnos nesaf – ac mae Cadw wedi datgelu y bydd modd archebu tocynnau mynediad i safleoedd.

darllenwch mwy

Cyfrol arloesol yn trafod dibyniaeth ...

04/08/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda ymchwil yn dangos fod chwarter o oedolion Cymru wedi cynyddu faint o alcohol maent yn ei yfed yn ystod cyfnod y Clo Mawr, mae llyfr newydd Un yn Ormod a olygwyd gan Angharad Griffiths a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gobeithio agor trafodaeth o berthynas unigolion gydag alcohol ac yn cynnig cymorth drwy’r Gymraeg ar bwnc sensitif iawn.

darllenwch mwy

Creu parthau diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi creu parthau diogel yn nhrefi Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd er mwyn cael lle agored a diogel, gyda busnesau yn manteisio ar y gwagle i osod byrddau a chadeiriau ar hyd y stryd.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch 'Eryri, ond yn well fy...

31/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl yn eu lluoedd ddychwelyd i Eryri mae Cymdeithas Eryri a’i phartneriaid yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i fynd ag Eryri gam yn nes at fod yn Barc Cenedlaethol heb sbwriel.

darllenwch mwy