Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 470 cofnodion | Tudalen 2 o 47

Covid-19 – cyfle i droi’r cloc nôl ar...

09/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Yn y rhaglen Newid Hinsawdd, Newid Byd: Covid-19 ar nos Wener yma, bydd Steffan Griffiths a Daf Wyn yn edrych ar effaith y Pandemig ar hinsawdd y byd ac yn gofyn ai dyma ein cyfle euraidd i droi’r cloc yn ôl ar y difrod i’n hamgylchedd?

darllenwch mwy

Hwb ariannol i ymchwil dementia a cha...

09/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil gan Brifysgol Aberystwyth sy'n archwilio'r cysylltiad rhwng dementia a cham-drin domestig ymhlith pobl hŷn wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Comic Relief ac Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU drwy’r Gronfa Treth Tampon.

darllenwch mwy

Amgueddfa Parc Howard yn ailagor

08/09/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae amgueddfa Parc Howard yn Llanelli yn croesawu ymwelwyr yn ôl unwaith eto ar ôl gorfod cau oherwydd y pandemig Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn galw ar bobl y Sir ...

07/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar drigolion ac ymwelwyr i gymryd cyfrifoldeb dros gadw pellter cymdeithasol wrth i glwstwr o achosion Covid-19 gael ei gadarnhau yn y sir.

darllenwch mwy

Cregyn crancod yn helpu i ddifa feiry...

07/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cwmni Pennog Cyf o'r Gogledd yn gweithio gydag arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor i ddatblygu deunydd sy'n deillio o wastraff cregyn crancod ac mae'n gweithio fel fel feirwsladdwr ar offer gwarchod personol.

darllenwch mwy

Arweinydd yn talu teyrnged i staff Cy...

07/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn haf prysur, mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i staff y Cyngor am gadw cymunedau yn ddiogel.

darllenwch mwy

Ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Ngh...

04/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Nghymru ers dechrau’r pandemig, yn ôl ymchwil COVID-19 newydd a gyhoeddwyd heddiw.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn codi arian at hosbis...

03/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ers iddo agor yn 1999 mae Tŷ Hafan, yr elusen sydd yn cynnig gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, wedi cefnogi dros 850 o blant a’u teuluoedd. Fel rhan o ymgyrch codi arian at yr elusen hon mae un o’i gwirfoddolwyr, Juliet Bebbington, wedi ysgrifennu cyfrol hwyliog i blant gynradd gyda’r holl elw yn mynd tuag at yr hosbis.

darllenwch mwy

"Dim egni ar ôl gan Lywodraeth Cymru...

02/09/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi dweud wrth Gymdeithas yr Iaith na bydd yn gweithredu i hyrwyddo'r Gymraeg fel iaith Hamdden a Chwaraeon gan nad yw yn credu mewn "gorfodaeth".

darllenwch mwy

Cadw yn rhyddhau mwy am Ddrysau Agore...

01/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r cynllun Drysau Agored, sy’n cynnig mynediad am ddim i ymwelwyr i gannoedd o henebion hanesyddol, amgueddfeydd a thirweddau anarferol yn ystod mis Medi, wedi cael ei ganslo eleni, gyda'r cynllun yn symud ar-lein ac mae Cadw wedi rhyddhau mwy o wybodaeth am natur y digwyddiadau rhithiol.

darllenwch mwy