Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 382 cofnodion | Tudalen 2 o 39

Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn ...

12/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru wedi croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru sy’n atgyfnerthu’r angen i bobl Cymru aros adref, aros yn ddiogel a gwarchod y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Perfformiad digidol o Calon Lân yn de...

11/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Mae perfformiad o'r emyn enwog Calon Lân gan gôr digidol wedi ei ffurfio gan y tenor Rhys Meirion wedi denu dros 180,000 o sesiynau gwylio ar Facebook.

darllenwch mwy

Annog pobl i aros adref ar benwythnos...

07/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Dros benwythnos gŵyl y banc, bydd nifer o asiantaethau yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri yn rhyddhau casgliad o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol ar ran gweithwyr rheng flaen gan annog y cyhoedd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a pharhau i aros adref.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn casgl...

07/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel cartref cof y genedl, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o lansio ymgyrch i gasglu cofnodion obrofiadau pobl Cymru yn ystod y cyfnod heriol h

darllenwch mwy

Carys Eleri yn recriwtio sêr ar gyfer...

07/05/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Yr actores, digrifwr ac awdur Carys Eleri yw'r diweddaraf mewn rhestr hir o artistiaid talentog o Gymru i gefnogi gwaith Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Grwpiau gwirfoddolwyr Gwynedd yn derb...

06/05/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon bydd bron i 1000 o wirfoddolwyr led-led Gwynedd yn derbyn cyfarpar diogelu personol diolch i gydweithio gan sefydliadau’r sir.

darllenwch mwy

Lansio apêl gyhoeddus yn chwilio am b...

06/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru yn lansio apêl gyhoeddus a phroject arsylwi torfol digidol er mwyn casglu profiadau pobl sy’n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol Covid-19.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn annog pobl i osgoi t...

05/05/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llythyr agored i bobl yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd weithredu'n gyfrifol ac osgoi teithio diangen hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru wedi codi cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a ch...

05/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae sefydliadau celfyddydol yng Ngwynedd wedi ymateb i'r argyfwng hwn yn adeiladol trwy gynnig gweithgareddau i bobl ifanc ar y We.

darllenwch mwy

Darparwyr gofal cymdeithasol yn gofyn...

04/05/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prif ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi rhyddhau datganiad yn gofyn i bobl godi llais yn y maes gofal yn y cyfnod anodd hwn

darllenwch mwy