Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 414 cofnodion | Tudalen 3 o 42

Pa mor gymwys yw'ch busnes chi i dder...

09/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Gall busnesau bellach ddod i wybod a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o gam nesaf Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Covid-19 wedi lledaenu’n ehangach ym ...

09/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae lledaeniad daearyddol y Coronafeirws ym Mhrydain yn llawer ehangach nac yng ngweddill Ewrop, sy’n awgrymu bod y cyfyngiadau llym ar symud wedi eu cyflwyno yn rhy hwyr, yn ôl gwaith academaidd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian ar gyfer canolfan ieue...

08/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi derbyn grant £99,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu darpariaeth symudol ar gyfer plant a phobl ifanc.

darllenwch mwy

Gall berthyn i grŵp lleiafrifol beryg...

08/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil a wnaed yn sgil refferendwm Brexit ac a gyhoeddwyd mewn cyfnodolyn adnabyddus wedi canfod fod perthyn i grŵp lleiafrifol, fod yn ffactor sy'n gallu effeithio'n negyddol ar eich iechyd meddwl.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn dathlu wythnos gofa...

08/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Wythnos Gofalwyr wedi dechrau heddiw, a bydd Cyngor Gwynedd unwaith eto’n dathlu’r achlysur.

darllenwch mwy

Anelu at adferiad gwirioneddol wyrdd ...

05/06/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r byd ddod ynghyd i ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd 2020, tynnodd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, David Henshaw sylw at ymrwymiad y sefydliad i sicrhau adferiad gwyrdd sy’n rhoi blaenoriaeth i dwf economaidd cynaliadwy ac un a fydd o fudd i’r hinsawdd a’n hamgylchedd naturiol.

darllenwch mwy

Nofel newydd sy’n mynd i’r afael â ph...

04/06/2020
Categori: Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdures boblogaidd Mared Lewis yn cyhoeddi nofel fer, Gemau, sy’n mynd i’r afael â phwnc dwys, agos at ei chalon – dementia.

darllenwch mwy

Pryder difrifol am ail-agor ysgolion

03/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw bod ysgolion yn mynd i ail-agor yn raddol i bob disgybl o 29 Mehefin.

darllenwch mwy

Myfyrwyr i ddychwelyd i gampws Prifys...

02/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu dod â myfyrwyr yn ôl i’w champws o ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi.

darllenwch mwy

Cefnogaeth i ddysgu adref yn parhau y...

01/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu gwarchod iechyd y cyhoedd drwy gadw plant adref i ddysgu, mae adnodd dysgu adref SelogAp am barhau i deuluoedd hyd nes gwyliau’r haf.

darllenwch mwy