Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 340 cofnodion | Tudalen 3 o 34

£10 miliwn o gymorth brys ar gyfer po...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi £10 miliwn ar gael i gynghorau yng Nghymru i'w helpu i gymryd camau yn syth ac yn uniongyrchol i ddiogelu pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.

darllenwch mwy

Gwasanaeth ymateb ffôn Covid-19 newyd...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dechrau gwasanaeth newydd helpu a chynghori busnesau a phreswylwyr Sir Gaerfyrddin trwy gydol yr argyfwng Coronafeirws.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

20/03/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu Ceredigion ddi-blas...

19/03/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith yn mynd rhagddo gan Gyngor Ceredigion i geisio sicrhau bod Ceredigion yn ddi-blastig.

darllenwch mwy

Cyfrol sy'n cynnig gobaith mewn cyfno...

19/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yn rhan o gynllun Darllen yn Well, cyhoeddir cyfieithiad i’r gwerthwr gorau, Reasons to Stay Alive gan yr awdur uchel ei barch a hynod boblogaidd, Matt Haig.

darllenwch mwy

£200 miliwn i fusnesau sydd wedi'u ta...

17/03/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth mwy na £200 miliwn i fusnesau bach i’w helpu yn ystod yr achosion o Covid19.

darllenwch mwy

Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ...

17/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth £3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn gohirio Eistedd...

16/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 ac yn cau eu gwersylloedd oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda feirws Corona.

darllenwch mwy

Myfyrwyr Sir Gaerfyrddin ar fin cwrdd...

25/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd disgyblion ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin yn cael cyfle i gwrdd ag un o oroeswyr yr Holocost a chlywed tystiolaeth ganddi.

darllenwch mwy

Gwaith ar y gweill i daclo clefyd coe...

20/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith ar y gweill yn Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael â chlefyd ffwngaidd difrifol sy'n effeithio ar goed ynn ledled y Sir. Amcangyfrifir y gallai 90% o goed ynn farw o’r clefyd hwn. Does dim unrhyw driniaeth ar gael ar ei gyfer ar hyn o bryd.

darllenwch mwy