Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 473 cofnodion | Tudalen 39 o 48

Cymru'n cefnogi aros yn Ewrop wedi'r ...

05/07/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn gan YouGov yn awgrymu y gallai Cymru bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd pe bai refferendwm arall yn cael ei gynnal.

darllenwch mwy

Cynnal rali Cymru Rydd yn Ewrop yng N...

30/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yn datgan bod annibyniaeth yn hanfodol yn sgil penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Rhaid i'r ymgyrch Gadael anrhyddedu'r...

28/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi sicrhau fod y llw a wnaed i bobl Cymru gan yr Ymgyrch Gadael yn ystod ymgyrch refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei anrhydeddu.

darllenwch mwy

Rali yn dathlu cyfraniad yr Undeb Ewr...

28/06/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd rali yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd nos Fawrth i ddathlu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd i Gymru.

darllenwch mwy

Cymru'n dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd

24/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe bleidleisiodd 52.5% o etholwyr Cymru i adael gyda 47.5% yn Refferendwm aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, gyda Gwynedd, Sir Fynwy, Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig yn dewis aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cymru'n pleidleisio

23/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canolfannau pleidleisio led-led Cymru wedi agor ers ben bore i’r refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cam ymlaen at sefydlu Canolfan Ragori...

14/06/2016
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau i sefydlu rhaglen benodol i hyfforddi milfeddygon rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Meddygol Brenhinol gam yn nes heddiw, yn dilyn cyhoeddiad gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

darllenwch mwy

Cymryd her fawr i godi arian i elusen...

01/06/2016
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae mam o Gaerfyrddin wedi cymryd ei her fwyaf eto i godi arian i elusen cancr, sydd wedi cynorthwyo ei merch i wella o glefyd lewcemia ers pan oedd hi’n 3 oed.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod Ieuenctid Cymru ...

06/05/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau cychwynnol prosiect Generation Beth wedi cael ei rhyddhau sy’n dangos fod ieuenctid Cymru yn gwerthfawrogi'r hawl i bleidleisio, ac fod y mwyafrif llethol o blaid i Brydain aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn cael sylw ar ragl...

05/05/2016
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd project ymchwil sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor, yn cael sylw ar raglen y BBC, Horizon nos Fercher nesaf.

darllenwch mwy