Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 499 cofnodion | Tudalen 1 o 50

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw Pri...

28/05/2020
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waith “llawn cariad a gwewyr” yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen nesaf 'Steddfod AmGen

22/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen prosiect AmGen ar gyfer yr wythnos nesaf. Lansiwyd y cynllun ddechrau’r wythnos, a’r bwriad yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod AmGen ar blatffor...

21/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Gydag wythnos gyntaf prosiect Eisteddfod AmGen yn dirwyn i ben, bydd yr Eisteddfod yn cydweithio gyda phlatfform AM er mwyn cyhoeddi’r cynnyrch fel bod modd i bobl edrych yn ôl ar yr wythnos mewn ffordd hwylus a hawdd.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn dadansoddi geirfa'r ...

19/05/2020
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd sydd ar fin cael ei chyhoeddi gan Wasg Brifysgol Cymru sy'n astudiaeth o eirfa hynod a chyfoethog y bardd o'r oesoedd canol cynnar, Dafydd ap Gwilym.

darllenwch mwy

Astudiaeth yn cynnig ffyrdd o wella c...

15/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn archwilio'r ffyrdd o greu cyfleuster storio eco gyfeillgar i holl gasgliadau Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio'r Her Gyfieithu 2020

11/05/2020
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yn dathlu cydweithrediad newydd â Goethe-Institut wedi lansio'r Her Gyfieithu am eleni.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4634 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.238.190.122
    REMOTE_PORT : 37216
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/llenyddiaeth
    REQUEST_URI : /blog/guide/llenyddiaeth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn casgl...

07/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel cartref cof y genedl, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o lansio ymgyrch i gasglu cofnodion obrofiadau pobl Cymru yn ystod y cyfnod heriol h

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth...

04/05/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

darllenwch mwy

Sesiynau amser stori ar-lein i blant ...

22/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

darllenwch mwy

Mererid Hopwood yn ennill Gwobr Emyr ...

15/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Wales PEN Cymru wedi cyhoeddi mai enillwyr cyntaf Gwobr Emyr Humphreys yw Mererid Hopwood a Mark S Redfern.

darllenwch mwy