Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 499 cofnodion | Tudalen 2 o 50

Rhifyn y Gwanwyn O'r Pedwar Gwynt allan

14/04/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn Gwanwyn 2020 O'r Pedwar Gwynt yn myfyrio ar gyfoeth y pethau bychain a’r pethau lleol yn ogystal â chodi ein golygon at y byd ehangach a’i le yn y cosmos.

darllenwch mwy

Dyddiad cau yn agosau i geisiadaau gw...

09/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru yn annog awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi, ar ffurf cynnyrch neu brosiectau digidol.

darllenwch mwy

Rhoi cynnig ar farddoni trwy'r Her Dy...

06/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Iaith Bangor a Hunaniaith yn eich hannog i ymuno mewn cystadleuaeth i ddysgu cymaint â phosibl o englynion.

darllenwch mwy

Lansiad digidol cyntaf erioed gan Was...

26/03/2020
Categori: Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Ddydd Sadwrn yma bydd lansiad digidol – y cyntaf erioed gan wasg Y Lolfa ar gyfer nofel newydd yr awdures Mari Emlyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi trydedd nofel Mari Emlyn

18/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon, mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi trydedd nofel Mari Emlyn.

darllenwch mwy

Darlith yn edrych yn ôl ar ganrif o ...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ar Fawrth 2il ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

darllenwch mwy

Storiel ym Mangor yn apelio am eitema...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Storiel ym Mangor yn apelio i aelodau o’r cyhoedd i roi neu fenthyg eitemau sydd yn gysylltiedig â phrotest.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiad...

06/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir llyfr newydd gan Wasg yr Lolfa yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder.

darllenwch mwy

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa ...

03/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwaith adfer mawr yn cael ei wneud yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin - un o drysorau diwylliannol y Sir - gyda buddsoddiad o £1.2 miliwn gan y Cyngor.

darllenwch mwy

Dysgwraig yn derbyn y wobr fentora gy...

03/02/2020
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Susan Walton, dysgwraig Cymraeg o Benrhyndeudraeth, yw’r cyntaf i gael ei dewis i gymryd rhan yng Nghynllun Mentora newydd Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cyfieithydd neu awdur llenyddol.

darllenwch mwy