Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 510 cofnodion | Tudalen 46 o 51

Rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T....

12/08/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T. Llew Jones yn cael eu darlledu ar y sianel ym mis Hydref, ar achlysur pen-blwydd y diweddar fardd ac awdur yn 100 oed.
 
Ymhlith y rhaglenni arbennig bydd Beti George, un ag oedd â chysylltiad personol â T. Llew Jones, yn cyflwyno portread o’r llenor, yn cyflwyno’r dyn y tu ôl i’r wyneb cyhoeddus. Hefyd, cyfle i fwynhau yr addasiad ffilm o’r nofel Tân ar y Comin.
 
Wrth edrych ymlaen at nodi can mlwyddiant geni’r awdur ar S4C yn yr hydref, meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys; “Mae T. Llew Jones wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant ac oedolion drw ...

darllenwch mwy

Tony Bianchi yn ennill y Fedal Ryddiaith

05/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Tony Bianchi a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth agos a ddenodd bymtheg o ymgeiswyr, gyda thri ohonynt yn deilwng o’r Fedal ei hun.  
 
Dwy neu Dau oedd y testun eleni, ac yn ôl y beirniad, Mari Emlyn, llwyddodd y testun i ysbrydoli’r awduron i archwilio trawsdoriad eang o themâu, gydag amryw yn delio neu’n cyffwrdd â thema galar a cholled. 
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth o lwyfan y Pafiliwn ar ran ei chyd-feirniaid, Jerry Hunter a Manon Steffan Ros, dywedodd Mari Emlyn, “Nofel athronyddol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ydi hi, ond nid man penodol sydd o bwys yma ond teithi meddwl Tomos Glyn Rowlands a&r ...

darllenwch mwy

Manon Rhys yn cipio'r Goron yn Eisted...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni oedd Manon Rhys o Gaerdydd. 
 
‘Breuddwyd’ oedd thema’r gystadleuaeth eleni, a’r dasg oedd creu casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau, ac ymgeisiodd dau ar hugain o feirdd yn y gystadleuaeth. 
 
Y beirniaid oedd Cyril Jones, Nesta Wyn Jones a Gerwyn Wiliams, a dengys y beirniadaethau ei bod yn gystadleuaeth glos eleni.  Ond, roedd y tri yn gytun yn y pendraw mai gwaith Jac oedd flaenaf yn y gystadleuaeth eleni, ac wrth draddodi’r feirniadaeth o’r llwyfan ar ran ei gyd-feirniaid, dywedodd Cyril Jones, “Casgliad sy&rsquo ...

darllenwch mwy

Llond gwlad o ddigwyddiadau yn Y Lolf...

29/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni. 
 
Bydd Y Lolfa Lên yn llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o lenorion Cymru. 
 
Yn ol y trefnwyr, "Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant."
 
Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddyd ...

darllenwch mwy

'Trysor o gyfrol' yn rhoi darlun o fy...

28/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa yn cael ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, yn rhoi darlun o fywyd y Wladfa o safbwynt tair gwraig ar ffurf ysgrifau a dyddiaduron. 
 
Disgrifiodd Elvey Macdonald y gyfrol sy’n dwyn y teitl Yr Etifeddiaeth Deg: O Gymru i Batagonia 1865 – 2015, fel “Trysor o Gyfrol y bu’n werth aros amdani” 
 
Cyflwynir y gwaith yn gyntaf ar ffurf ddyddiadur o eiddo Blodwen Camwy (1914–15, 1920) pan oedd yn ferch ifanc. Yn ei dyddiaduron mae’n disgrifio yn fyw iawn ei thaith fythgofiadwy ar draws y Paith o Ddyffryn Camwy i fferm Parc Unig, ger mynyddoedd yr Andes. Cyhoeddir hefyd ddethol ...

darllenwch mwy

Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw me...

24/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.
 
Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 
 
Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl bl ...

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoedd...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 
 
Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 
 
“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfrania ...

darllenwch mwy

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi...

20/07/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi cyfrol


Huw Dylan Owen

Mae un o ffigyrau amlwg y byd gwerin yng Nghymru newydd gyhoeddi cyfrol unigryw sy’n cyflwyno, am y tro cyntaf, fyd cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o dan yr wyneb.
 
Mae Sesiwn yng Nghymru, gan Huw Dylan Owen yn gyfrol o ysgrifau a myfyrdodau, difyr a doniol, sy’n deillio yn aml o brofiadau’r awdur yn crwydro i bob cwr o Gymru a thu hwnt yn canu caneuon ac alawon Cymreig. 
 
Yn ogystal â darlunio byd hwyliog a meddwol y sesiynau mae’r awdur, trwy nifer o hanesion difyr, yn esbonio tarddiad caneuon ac yn cyflwyno cymeriadau a hynodion y byd gwerin yng Nghymru. Mae yma hefyd lu o gerddi a baledi ac alaw draddodiadol mewn hen nodiant ar gychwy ...

darllenwch mwy

Mae Gŵyl Arall yn y Dre'

16/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gŵyl arbennig yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng Nghaernarfon dros y penwythnos, a fydd yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, sgyrsiau a theithiau i ddenu’r sylw. 
 
Bydd Gŵyl Arall ar ei seithfed blwyddyn eleni ac fe aeth Lleol.cymru i holi un o’r trefnwyr, Nici Beech am y gweithgareddau fydd yn digwydd dros y penwythnos prysur. 
 
Meddai, "Mae ‘na ddigon o fiwsig - lot o seisynau trafod amrywiol yn ystod y dydd  - llenyddiaeth yn amlwg - mae Patick Mc Guinness, enillydd llyfr y flwyddyn eleni yn gwneud sesiwn b’nawn Sadwrn a Guto Dafydd yn lansio ei nofel i oedolion, Stad, hefyd bydd ychydig o wleidy ...

darllenwch mwy

Archdderwydd newydd yn cael ei gyhoeddi

15/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai Geraint Lloyd Owen fydd yn cymryd yr awenau fel yr Archdderwydd nesaf yn Eisteddfod 2016.
 
Yn wreiddiol o Sarnau, Penllyn, dechreuodd Geraint Lloyd Owen ei yrfa fel athro ym Machynlleth ac yna bu’n dysgu mewn amryw o ysgolion cyn ymddeol yn gynnar i redeg Siop y Pentan yng Nghaernarfon.  Bellach, mae’n Bennaeth Cyhoeddi yng Ngwasg y Bwthyn.
 
Yn frawd i’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a fu farw union flwyddyn yn ol, enillodd Geraint y Goron yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro, 2011 am ddilyniant o gerddi, Gwythiennau, a dywedodd y beirniad, Gwyn Thomas, wrth draddodi’r feirniadaeth bod y cerddi hyn “... yn rymus ...

darllenwch mwy