Canlyniadau Chwilio yn categori Llythyron

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Conwy...

24/12/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Iechyd, Llythyron, Newyddion

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy

Ar ei feic dros Ambiwlans Awyr Cymru

26/01/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llythyron

Ar ei feic dros Ambiwlans Awyr Cymru


Gwyndaf Lewis yn beicio i hel pres at achos da

Bydd eleni yn argoeli’n flwyddyn a hanner i fyfyriwr o’r Efailwen yn Sir Gaerfyrddin a fydd yn beicio o amgylch Cymru i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru, ac wedyn yn mynd i Batagonia yn Awst fel aelod o gwmni drama yn perfformio drama gerdd y Mimosa.  
 
Aeth Lleol.Cymru i holi Gwyndaf Lewis sy’n gwneud gradd mewn perfformio ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant am ei anturiaethau eleni yng Nghymru a Phatagonia.  
 
Bydd y pedlo yn dechrau o ddifrif yng Ngwersyll yr Urdd, Glanllyn ger Y Bala gan orffen yng ngwersyll mwyaf newydd yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. 
 
Wrth lansio’r ymgyrch i godi arian, dywedodd, "Ers imi ...

darllenwch mwy