Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4584 cofnodion | Tudalen 1 o 459

Datgelu logos newydd ar gyfer cynhyrc...

22/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws enw bwyd gwarchodedig o dan Gynllun yr Undeb Ewropeaidd eu datgelu heddiw.

darllenwch mwy

Aelodaeth Yes Cymru yn cyrraedd 8,000...

22/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru, wedi gweld cynnydd enfawr mewn cefnogaeth eleni.

darllenwch mwy

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

22/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Gweithgareddau Ar-lein Gwŷl Amgueddfe...

21/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.

darllenwch mwy

Llyfr newydd i ddathlu'r daith i anni...

21/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir cyfrol newydd Annibyniaeth / Independence gan Mari Emlyn sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y pedair blynedd diwethaf, rhwng 2016 a 2020.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn estyn dwylo dros y môr

20/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi datblygu partneriaeth newydd gyda’r Ŵyl Werin Geltaidd Genedlaethol yn Awstralia.

darllenwch mwy

Diweddariadau map llifogydd Cymru’n m...

20/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio diweddariad i’w wasanaeth mapio llifogydd ar-lein sy’n bwriadu dod â data llifogydd perthnasol a chywir i bobl Cymru.

darllenwch mwy

Galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Ngh...

20/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd i beidio gwerthu’r tŷ, yn dilyn penderfyniad gan aelodau presennol pwyllgor yr ymddiriedolwyr i gau’r ganolfan Gymraeg a gwerthu’r adeilad.

darllenwch mwy

Y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd yn c...

19/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y mis hwn cyhoeddir atgofion y cyn Aelod Seneddol, Elfyn Llwyd. Bydd Betws a’r Byd, a gyhoeddir gan wasg y Lolfa, yn adrodd ac yn datgelu straeon o du mewn y Blaid a gweinyddiaeth San Steffan.

darllenwch mwy