Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4849 cofnodion | Tudalen 1 o 485

Cymru'n dathlu Diwrnod y Llyfr

04/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod y Llyfr ac mi roedd yn gyfle i filoedd o blant o bob oed fynd i'r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad mewn llyfr.

Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaetha...

04/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

darllenwch mwy

Cefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru ...

04/03/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn newydd yn dangos bod cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru ar ei uchaf erioed, ar 39%.

darllenwch mwy

Lansio gwasanaeth cyfeillio rhithiol ...

03/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cafodd gwasanaeth rhithiol ei lansio yr wythnos hon yng Ngwynedd i gynnig e-sgwrs i bobl sydd angen cymorth ddigidol, ac sydd wedi cael eu heffeithio gan unigrwydd yn ystod y pandemig.

darllenwch mwy

Pennod o'r Liinell Las yn canolbwynti...

03/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cyfres Y Llinell Las yn parhau'r wythnos hon yn dilyn Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru wrth eu gwaith rhyfeddol o ddydd i ddydd ac mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ymosodiadau yn erbyn yr Heddlu, rhywbeth sydd yn digwydd yn amlach nag erioed i heddweision.

darllenwch mwy

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cyfi...

03/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio gydag arbenigwyr yn y maes ac aelodau o Merched y Wawr i gyfieithu a diweddaru llyfryn dementia.

darllenwch mwy

Lansio rhaglen Gymraeg newydd yn traf...

02/03/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Radio Aber a Menter Iaith Ceredigion, Cered wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio rhaglen radio Gymraeg newydd sbon ar bêl droed o’r enw ‘Cefn y Rhwyd’.

darllenwch mwy

Codi dros filiwn o bunnoedd yng Nghym...

02/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae pandemig y coronafirws yn gwthio pobl mewn gwledydd bregus yn nes at sefyllfa drychinebus, gyda nifer y bobl sy’n llwgu wedi codi’n sylweddol a newyn ar y gorwel mewn sawl gwlad, yn ôl adroddiad newydd gan DEC Cymru.

darllenwch mwy

Llyfrau llafar Cymraeg ar ffonau clyf...

02/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf mae modd gwrando ar ddetholiad lyfrau Cymraeg ar apiau Audible ac iTunes wrth i Wasg Y Lolfa ryddhau dwsin o lyfrau amrywiol Cymraeg y gellir eu mwynhau heb orfod agor llyfr na phrynu CD.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Nawddsant Cymru

01/03/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Dyma ni wedi cyrraedd Mawrth 1af unwaith eto, wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn ffordd wahanol iawn eleni.