Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5145 cofnodion | Tudalen 1 o 515

Artist yn ennill gwobr brynu Artes Mu...

26/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Newyddion

Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwasanaeth tywydd digidol

26/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi lansio gwasanaeth tywydd newydd digidol ar gael ar ap Newyddion S4C.

darllenwch mwy

Camu fewn i fyd rhithiol y Lle Celf

26/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol wedi’i ohirio am flwyddyn arall eleni, mae’r trefnwyr unwaith eto wedi troi at gwmni Cynyrchiadau 4Pi, i greu fersiwn rhithwir o Y Lle Celf, arddangosfa celfyddydau gweledol enwog yr ŵyl.

darllenwch mwy

Holi barn pobl Gwynedd am sut i reoli...

23/07/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Gyda chynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy’n dewis ymweld â mannau o Gymru mewn cartrefi modur, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion am y ffordd orau o reoli’r sefyllfa.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch Mentro'n gall i gadw p...

23/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a grŵp Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

23/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i'r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Rhodd gan artist blaenllaw i’r Casgli...

22/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi derbyn rhodd sy'n cynnwys tri gwaith eiconig gan yr artist blaenllaw Mary Lloyd Jones o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Arddangosiad newydd yn dathlu pencamp...

22/07/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy Gemau Olympaidd Tokyo Haf 2020 bydd arddangosiad newydd o wrthrychau nodedig rhai o bencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn agor yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Gwener 23 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Rhys Gwynfor yn rhyddhau sengl newydd

22/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr artist Rhys Gwynfor yn rhyddhau ei sengl ddiweddaraf Ffredi yfory.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

21/07/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

darllenwch mwy