Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4427 cofnodion | Tudalen 1 o 443

Gweinidog yn annog pobl i fwynhau Cym...

07/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau a sefydliadau ddilyn...

07/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r dyfodol agos, bydd cyfle i fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig ddiddordeb i ddilyn cyrsiau ar-lein newydd gan Brifysgol Aberystwyth sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau.

darllenwch mwy

Cam Nesa yn darparu pecynnau lles i b...

07/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion fel rhan o raglen Ewropeaidd wedi bod yn darparu pecynnau lles i gefnogi i pobl ifanc y Sir sy'n teimlo'n fregus fel ymateb i'r pandemig.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4827 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 35.172.233.215
    REMOTE_PORT : 25486
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/newyddion/page/1
    REQUEST_URI : /blog/guide/newyddion/page/1

Cyhoeddi cyfrol ar waith yr awdur Mih...

06/08/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r ddarlithwraig Rhiannon Marks o Brifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru sy'n cynnig golwg ffres ar holl weithiau ffuglen yr awdur Mihangel Morgan.

darllenwch mwy

Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffot...

06/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn fuddugol mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

Angen buddsoddi £100 milwn mewn hyffo...

06/08/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100 miliwn mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr heddiw wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.

darllenwch mwy

Canolfan Ymchwil yr ucheldir Aberystw...

05/08/2020
Categori: Addysg, Newyddion

Mae praidd o alpaca yng nghanolfan ymchwil yr ucheldir Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu dau aelod newydd i’w plith yn ystod cyfnod clo Covid-19.

darllenwch mwy

Ffigyrau gwerthiant yn dangos bod cws...

05/08/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau gwerthiant sydd newydd eu rhyddhau wedi dangos naid yng ngwerthiant cig oen ffres yn siopau Prydain yn ystod y gwanwyn a dechrau’r haf.

darllenwch mwy

Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa'r Sted...

05/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae arlwy Gŵyl AmGen eleni yn cynnwys perfformiad arloesol o ‘Dan y Wenallt’, sef addasiad o gyfieithiad T James Jones o Under Milk Wood, a hynny gan gwmni newydd sbon o’r enw Theatr Soffa a grëwyd ar y cyd rhwng CERED, Menter Iaith Sir Benfro a Celfyddydau Span.

darllenwch mwy

Dim angen ysbyty maes mewn ysgol yn A...

04/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Penweddig yn Aberystwyth yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

darllenwch mwy