Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4180 cofnodion | Tudalen 1 o 418

Dyddiad cau yn agosau i geisiadaau gw...

09/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru yn annog awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi, ar ffurf cynnyrch neu brosiectau digidol.

darllenwch mwy

Sianel newydd S4C Clic sy’n cynnig cy...

09/04/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sianel newydd wedi ei lansio ar S4C Clic sy'n ymateb i'r argyfwng COVID-19 ac sy'n adlewyrchu'r ffordd mae ein bywydau wedi newid am y tro.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn derbyn 1,500 o g...

08/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn pwysleisio’r angen am...

08/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae sefyllfa Covid-19 wedi arwain at argyfwng yn y sector llaeth ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn pwysleisio’r angen am fesurau cymorth brys i achub y diwydiant.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi pecyn gwerth £6 miliw...

08/04/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C heddiw yn cyhoeddi pecyn o fesurau gwerth hyd at £6 miliwn i'r sector cynhyrchu annibynnol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn cynnig hyffo...

07/04/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled gwledydd Prydain sy'n delio ag achosion o gam-drin domestig ymhlith pobl hŷn yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau llym ar symudedd.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio adnoddau add...

07/04/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio ystod o adnoddau addysgol hwyliog, wedi’u hanelu at blant oed ysgol gynradd sydd gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn p...

07/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw i'r ysbyty dros dro yn V...

06/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi enwi’r ysbyty dros dro a fydd yn cael ei leoli yn Venue Cymru, Llandudnno yn Ysbyty’r Enfys.

darllenwch mwy

Rhoi cynnig ar farddoni trwy'r Her Dy...

06/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Iaith Bangor a Hunaniaith yn eich hannog i ymuno mewn cystadleuaeth i ddysgu cymaint â phosibl o englynion.

darllenwch mwy