Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4430 cofnodion | Tudalen 398 o 443

Angen hawl i etholwyr gael gwared ar ...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Dylai etholwyr gael yr hawl i gael gwared ar eu Aelod Cynulliad lleol petaen nhw'n ymddwyn yn amhriodol, yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams.
Mae Ms Williams am roi'r hawl i etholwyr benderfynu os ydyn nhw am gael gwared ar ACau rhwng etholiadau.
Mae cynllun tebyg wedi ei gynnig ar gyfer Aelodau Seneddol yn San Steffan, ond mae rhai yn dweud bod y mesur yna yn rhy wan.
Yn ôl Ms Williams, byddai'r cynllun yn galluogi i etholwyr sicrhau bod eu ACau yn atebol.
Isetholiad
I gynnal isetholiad, byddai angen i 20% o etholwyr arwyddo deiseb yn galw am hynny, dan gynllun y Democratiaid Rhyddfrydol.
Yna byddai refferendwm yn gofyn a ddylai cynnal i ...

darllenwch mwy

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw

10/11/2014
Categori: Newyddion

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw


Bu Dan Peterson yn dilyn gwaith y Marchoglu Cymreig yn Afghanistan yn 2011

Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn golygu bod delweddau'r rhai fu'n ymladd ac yn marw yn yr ornest honno yn amlwg iawn eleni.
Ond yn ogystal â'r ffotograffau a'r ffilm o'r cyfnod, roedd rôl newydd yr artist rhyfel swyddogol hefyd wedi cyfrannu dehongliad arall o'r cyfnod.
Roedd artistiaid Cymreig, fel Frank Brangwyn ac Augustus John, ymhlith y rhai oedd wedi darlunio bywyd y milwyr, a'r rhai fu'n gweithio gartref.
A, fel mae gohebydd celfyddydau a chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi bod yn darganfod, mae'n draddodiad sy'n parhau hyd heddiw:
Wrth ymyl y milwyr oedd yn ymladd ac yn marw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf roedd yna arsyllwyr newydd i'r ornest - yr artist rhyf ...

darllenwch mwy

Arolwg: Y Gymraeg mor bwysig â'r Saesneg

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae mwyafrif pobl Cymru yn credu y dylai pob disgybl adael yr ysgol yn medru cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, yn ôl canlyniadau arolwg newydd.
Roedd 56% o'r rhai a holwyd gan y corff polau piniwn YouGov yn cytuno â'r syniad y dylai ysgolion yng Nghymru, boed rheiny'n gyfrwng Saesneg neu Gymraeg, anelu at sicrhau bod eu holl ddisgyblion yn dod yn gyfathrebwyr effeithiol yn y ddwy iaith.
Mynnu bod y canlyniadau'n "her" i Lywodraeth Cymru i wella'r ffordd y mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu mae Cymdeithas yr Iaith, wnaeth gomisiynu'r arolwg.
Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae canfyddiadau'r arolwg yn "galonogol".
Roedd 33% o'r rhai a holwyd yn angh ...

darllenwch mwy

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

James Hook yn cael ei alw i garfan Cymru

09/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae James Hook wedi cael ei alw i garfan Cymru ar gyfer gemau'r hydref wedi i Dan Biggar ddioddef anaf.
 
Fe anafodd Biggar ei afl yng ngêm Cymru yn erbyn Awstralia.
 
Doedd Hook - sydd wedi ennill 76 chap - ddim yn rhan o garfan wreiddiol Warren Gatland i herio'r Wallabies, Fiji, Seland Newydd a De Affrica.
 
Mae pryder na fydd Leigh Halfpenny ar gael chwaith wedi iddo ddioddef cyfergyd yn ystod y gêm ddydd Sadwrn.
 
Mae Hook ymysg grŵp o chwaraewyr na fydd ar gael i chwarae yn erbyn De Affrica ar 29 Tachwedd - gan nad yw clybiau'r Uwchgynghrair yn Lloegr yn rhyddhau eu haelodau y tu allan i ffenstr gemau rhyngwladol yr IRB.
 
Mae ffitrwydd Rhy ...

darllenwch mwy

Lidl a'r Gymraeg: Tro pedol?

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn neges ar gyfrif Facebook a Twitter y cwmni, mae archfarchnad Lidl yn dweud "na fydden nhw byth yn 'gwahardd' defnyddio'r Gymraeg yn Lidl".
Fe gafodd y neges ei chyhoeddi yn dilyn ymateb i erthygl ar Cymru Fyw brynhawn dydd Gwener.
Fe ofynnodd Cymru Fyw i Lidl UK am bolisi iaith y cwmni ddydd Gwener, wedi i ddau weithiwr yn yr Alban ddweud eu bod nhw "wedi cael eu bygwth â diswyddiad" am siarad Pwyleg yn ystod seibiant.
Pan holodd Cymru Fyw beth oedd safbwynt y cwmni am yr iaith Gymraeg, fe gafwyd datganiad gan Lidl UK yn dweud mai polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg 'efo'r cwsmeriaid bob amser waeth beth fo'u hiaith frodorol.
Ond nawr, gan ymddiheuro am y " ...

darllenwch mwy

'Dim angen' comisiynydd cyn-filwyr

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud nad oes angen comisiynydd i edrych ar anghenion cyn-filwyr yn Nghymru ar hyn o bryd.
Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales, fe ddywedodd Carwyn Jones ei bod hi'n anodd gweld pa gymorth fyddai comisiynydd yn ei gynnig:
"Dyw e ddim yn rhywbeth 'dy ni wedi ei glywed gan sefydliadau i gyn-filwyr. Mae'n rhaid i chi gofio mai bychan ydi Cymru. Mae'n llawer haws trefnu i gwrdd â gweinidog yng Nghymru nad ydi hi yn Lloegr."
Ychwanegodd: "Weithiau yn Lloegr, mae angen comisiynydd, ond yng Nghymru - gall sefydliadau i gyn-filwyr gyfarfod â gweinidog os ydyn nhw am wneud hynny. Fyddai rhoi rhywun yn y canol ddim yn gwneud synnwyr".
Ddydd Merch ...

darllenwch mwy

Gwasanaethau ledled Cymru i nodi can ...

09/11/2014
Categori: Newyddion

Gwasanaethau ledled Cymru i nodi can mlynedd o ryfeloedd ar Sul y Cofio


Mae cae coffa wedi ei agor yng Nghastell Caerdydd

Mae gwasanaethau coffa yn cael eu cynnal ledled Cymru i anrhydeddu aelodau'r lluoedd arfog, 100 mlynedd wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf.
Mae'r gwasanaeth cenedlaethol yn cael ei gynnal ger Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, gyda gwasanaethau eraill ym Mangor, Wrecsam, Y Trallwng, Abertawe, a ledled y wlad.
Yng Nghastell Caerdydd yr wythnos hon, fe agorodd cae coffa Cymreig, ac mae oddeutu 10,000 o groesau pren wedi eu gosod yno i gofio'r rhai fu farw.
Mae cyn-filwr o Landudno - gollodd ei olwg tra'r oedd yng Ngogledd Iwerddon - yn rhan o'r digwyddiadau yn Llundain, wrth iddo ymuno â'r orymdaith i'r Senotaff.
Cyngor Caerdydd, llywodraeth Cymru a'r Lleng Brydeinig sy'n gyfrifol ...

darllenwch mwy

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

09/11/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

Cymru 28-33 Awstralia

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru 28-33 Awstralia


Rhys Webb sgoriodd gais cyntaf Cymru, a'i gais cyntaf ef mewn gêm ryngwladol

Roedd 'na ddiweddglo cyfarwydd iawn i'r ornest rhwng Cymru ac Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm bnawn Sadwrn, wrth i'r Wallabies sicrhau buddugoliaeth mewn gêm agos.
28-33 oedd y sgôr derfynol.
Roedd yr hanner cyntaf yn llawn cyffro.
Fe gafodd Rhys Webb ei gais cyntaf dros ei wlad wedi dim ond dau funud.
Fe darodd Awstralia'n ôl ddwywaith, ac Israel Folau oedd yn gyfrifol am ddau gais cyntaf y Wallabies.
Yna, fe lwyddodd cais Alex Cuthbert a throsiad Leigh Halfpenny i ddod â'r sgor yn gyfartal eto.
Daeth cais arall i Awstralia diolch i Tevita Kuridrani.
Anaf i Halfpenny
Bu'n rhaid i Leigh Halfpenny adael y cae ar ôl hanner awr wedi iddo dioddef cyfergyd (c ...

darllenwch mwy