Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4043 cofnodion | Tudalen 4 o 405

Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri ...

10/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn galw am adolygia...

10/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i gyllideb y Llywodraeth gan fynnu na fydd yr arian blynyddol hwn yn gwneud hi'n bosib yn y tymor hir i gyrraedd targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

darllenwch mwy

Tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm g...

09/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm gyntaf yn Wrecsam ers 2012 pan fydden nhw’n wynebu Estonia ar Ddydd Gwener, 6 Mawrth.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau seng...

09/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn helpu achub afalau a ge...

09/01/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae mathau o afalau a gellyg sydd mewn perygl wedi eu hachub ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol diolch i ‘amgueddfa fyw’ a blannwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Galw am ymyrraeth i atal ymdrechion i...

08/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn gyda'r broses y maent yn pryderu sy'n ailddechrau'r broses i gau dwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn chwilio am geisiada...

08/01/2020
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae rhaglen gyllid i gefnogi twf busnes mewn ardaloedd â chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. Mae Cronfa Arloesi Arfor Llywodraeth Cymru yn helpu i hyrwyddo menter mewn cymunedau gwledig, gyda Sir Gâr yn un o'r siroedd ble mae posib gwneud cais.

darllenwch mwy

Cyfle i ymuno gyda chorau'r Eisteddfod

08/01/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda eleni'n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae Côr yr Eisteddfod yn ail-gychwyn ymarfer yn barod ar gyfer perfformiad arbennig yn y Brifwyl yn Nhregaron ddechrau mis Awst ac mae'r trefnwyr yn nodi nad yw'n rhy hwyr i ymuno.

darllenwch mwy

Penodi tair o ymddiriedolwyr newydd i...

07/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Meri Huws, Is Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r Ymddiriedolwyr newydd sydd wedi’u penodi i Fwrdd y Llyfrgell yn dilyn cystadleuaeth agored.

darllenwch mwy

Dippy'r Deinosor yn dathlu denu 1.5 m...

07/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Cyrhaeddodd y garreg filltir bwysig hon yn ystod ei amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y brifddinas, yr unig gyfle i'w weld yng Nghymru ar y daith.

darllenwch mwy