Guto Harri yn rhoi'r byd yn ei le mewn cyfres newydd

12/06/2018

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfweliad ecsgliwsif gyda'r Prif Weinidog Theresa May yn rhaglen gyntaf cyfres wleidyddol newydd S4C.

Y newyddiadurwr Guto Harri sy'n cyflwyno Y Byd yn ei Le, sy'n dechrau heno. Yn ystod y gyfres, bydd yn gohebu'r gofid, y cyffro a'r dadlau ar lawr gwlad, yn ogystal ag yn y Senedd-dai. A bydd yn craffu a dadansoddi, herio a holi yn ystod cyfnod allweddol yng ngwleidyddiaeth Nghymru a thu hwnt.

 

Yn y cyfweliad gyda'r Prif Weinidog Theresa May ar ei hymweliad diweddar i gynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig yn Ffos Las, Sir Gaerfyrddin, mae Guto'n gofyn ydy hi wir wedi ystyried effaith Brexit ar Gymru?

 

Ond yn ôl Guto Harri, wnaeth weithio fel newyddiadurwr i'r BBC am 18 mlynedd cyn symud i fyd cysylltiadau cyhoeddus, mae'r gyfres hefyd yn ceisio cau'r bwlch rhwng gwleidyddion a phobl ar lawr gwlad.

 

Meddai Guto Harri, "Efallai y bydd 'na gip sydyn o San Steffan. Efallai y byddwch yn gweld llun neu ddau o'r Senedd. Ond mae'r rhaglenni hyn yn cael eu ffilmio lle mae'r dadlau gwleidyddol go iawn yn digwydd - ar draws y wlad - yn ein cartrefi, ein swyddfeydd, ein tafarndai a'n parciau. Byddwn hefyd yn mynd â chynrychiolwyr etholedig allan i'r trefi i gynnal syrjeri wleidyddol lle mae'r rheiny sy'n talu eu cyflogau yn cael cyfle i'w herio'n uniongyrchol."

 

Yn y rhaglen gyntaf, Eluned Morgan AC sy'n wynebu cwestiynau'r cyhoedd mewn syrjeri wleidyddol ar y stryd yn Rhydaman a bydd Y Byd yn ei Le hefyd yn twrio i'r ddadl dros gyfreithloni canabis yng Nghymru ac yn edrych i mewn i wersi a ellir eu dysgu o'r Unol Daleithiau.

 

Cyfreithloni canabis

 

"Mae llefydd fel Colorado wedi gweld hwb enfawr i amaethyddiaeth, twristiaeth a refeniw treth trwy gyfreithloni'r cyffur," esbonia Guto. "Ac mae Cymru'n dibynnu'n eithaf helaeth ar yr un diwydiannau hynny. Mae yna fanteision ac anfanteision wrth gwrs - ond yn sicr mae'n amser ystyried y peth o ddifri."

 

Yn ystod gweddill y gyfres, bydd Guto'n ceisio dod i adnabod y person y tu ôl i'r gwleidydd, ac yn gwneud hynny mewn amgylchiadau tra gwahanol.

 

"Byddwn yn cymryd gwleidyddion amlwg i lefydd sy'n dweud rhywbeth amdanynt. Peidiwch â disgwyl stiwdio a set, goleuadau llachar a brandio. Bydd un ffigwr amlwg – sy'n ganolog i ddyfodol Cymru - yn cael ei ffilmio lle cafodd ei brofiad cyntaf o'n gwlad hardd - yn ymarfer gyda'r SAS yn y Bannau.

 

"Cewch weld beth 'dych chi'n ei feddwl pan fyddwch wedi clywed y ddadl, ond rwy'n gobeithio y bydd y gyfres hon yn ysgogi'r drafodaeth - yn feddylgar, yn barchus, a gyda'r bwriad gorau."