Gwahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus?

14/08/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Ers i ysmygu gael ei wahardd mewn adeiladau cyhoeddus yng Nghymru, mae e-sigarets wedi dod yn fwy fwy cyffredin, gyda ysmygwyr yn ceisio rhoi gorau i’r arfer o ‘smygu trwy’r modd hwn.  

 

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin eu bod nhw am roi cymal i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus fel rhan o Fesur Iechyd y Cyhoedd. 

 

Ond mae’r Blaid Geidwadol a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn mynnu na ddylid gwahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus ac maent yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn Llywodraeth yr Alban, trwy sgrapio’r cynlluniau i wahardd e-sigarets mewn mannau cyhoeddus am eu bod yn cynorthwyo ysmygwyr i ildio’r arferiad a’r ysfa am dybaco. 

 

Ydych chi’n credu y dylent wahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus? Pleidleisiwch isod. 

 

A ddylid gwahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)