Gwahoddiad i dendro: Datblygu Portffolio Codi Arian Strategol Canolfan Soar a Redhouse

05/02/2014

Categori: Arian a Busnes

Canolfan Soar a Redhouse yn adfywio’r celfyddydau a threftadaeth ym merthyr tudful

 

Datblygu Portffolio Codi Arian Strategol i gryfhau cydweithrediad rhwng Canolfan Soar a Redhouse (Old Town Hall/Hen Neuadd y Dref)

 

Ffi (yn cynnwys treuliau): hyd at £10,000 yn cynnwys TAW

 

Cefnogir y comisiwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

 

Mae Canolfan Soar a Redhouse yn sefydliadau sydd yn gweithio mewn partneriaeth i hybu’r celfyddydau, treftadaeth ac adfywiad cymdeithasol yn ardal Merthyr Tudful.

 

Am fanylion pellach cysylltwch â
Lisbeth McLean
Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB
01685-722176/ lis@merthyrtudful.com
Dyddiad Cau 7 Mawrth 2014 a chyfweliadau 18 Mawrth 2014.