Gwaith ailadeiladu ar dafarn y Vulcan yn dechrau

21/01/2020

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae'r gwaith ail-adeiladu ar un o dafarndai Fictoraidd mwyaf adnabyddus Caerdydd – Gwesty'r Vulcan yn Amgueddfa Sain Ffagan wedi dechrau, gyda'r bwriad i gwblhau'r gwaith dros y tair blynedd nesaf.

Ar hyn o bryd mae'r tîm adeiladau hanesyddol yn gweithio ar seler a waliau allanol yr adeilad.
 
Adeiladwyd y Vulcan ar Adam Street yng Nghaerdydd ym 1853, yng nghalon cymuned Wyddelig ‘New Town’. Dros ei hanes hir bu'n dyst i newidiadau mawr yng Nghaerdydd wrth i'r ddinas dyfu'n rym diwydiannol ac yn brifddinas. Wedi i'r dafarn gau ei drysau am y tro olaf yn 2012, cafodd yr adeilad enwog ei ddymchwel fesul bricsen a'i symud i Sain Ffagan.
 
Dros yr wyth mlynedd diwethaf mae Sain Ffagan wedi cwblhau project ailddatblygu gwerth £30 miliwn a dod yn Amgueddfa Hanes Genedlaethol i Gymru. Rydym wedi agor orielau a gweithdai newydd a gweddnewid profiad yr ymwelydd wrth agor adeiladau fel Bryn Eryr a Llys Llywelyn. Gyda'r gwaith ailddatblygu ar ben, mae'r tîm adeiladau hanesyddol wedi troi at ail-adeiladu Gwesty'r Vulcan ar y safle.
 
Derbyniodd y project gefnogaeth ariannol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson ac Ymddiriedolaeth Swire tuag at y gwaith adeiladu, hyfforddiant a'r elfennau cyfranogol.
 

 

Fel elusen gofrestredig, bydd Amgueddfa Cymru yn chwilio am gefnogaeth bellach i gwblhau'r project. 

 

Ychwanegiad unigryw

 

Dywedodd Bethan Lewis, Pennaeth Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru: "Mae'n wych gweld y gwaith adeiladu yn dechrau ar y Vulcan. Bydd y dafarn yn ychwanegiad unigryw i gasgliad yr Amgueddfa o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhan bwysig o dreftadaeth Caerdydd ac yn gyfle i ni adrodd peth o hanes cyfoethog yr ardal."

 
Dywedodd Jennifer Protheroe-Jones, Prif Guradur – Diwydiant, Amgueddfa Cymru: ‘Bydd y Vulcan wedi'i haddurno fel y byddai ym 1915, blwyddyn bwysig yn ei hanes. Roedd gwaith adnewyddu helaeth newydd orffen, pan aildrefnwyd yr ystafelloedd ac ychwanegu'r teils gwyrdd a brown trawiadol ar y blaen.

 

Mae ein curaduron wedi bod wrthi'n barod yn casglu hanesion llafar gan gyn-berchnogion a chwsmeriaid y dafarn yn Adamsdown, gan gofnodi a ffilmio eu hatgofion.

 

Ychwanegodd Jennifer Protheroe-Jones, "Ond gorau po fwyaf o straeon sydd gyda ni. Os oes gennych chi unrhyw hanesion, ffotograffau neu wrthrychau yn ymwneud â'r Vulcan, cysylltwch â ni.'"