Gwaith ar y gweill i greu ysbytai newydd dros dro yn Sir Gâr

27/03/2020

Categori: Iechyd, Newyddion

Mae rhai o canolfanau hamdden a'r ysgubor yn Mharc y Sgarlets yn Sir Gâr ar fin cael eu haddasu yn ysbytai er mwyn paratoi at yr ymchwydd posib mewn achosion o Covid-19 neu Feirws Corona yn y Sir.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi comisiynu ei gontractwyr fframwaith i baratoi Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Selwyn Samuel, a’r Ysgubor ym Mharc y Scarlets yn Llanelli, er mwyn darparu mwy o welyau ar gyfer y GIG.

Gobeithir y bydd y safleoedd yn barod o fewn ychydig wythnosau, a hynny erbyn yr adeg pryd y rhagwelir y bydd y galw am welyau ar ei uchaf ym mis Mai.

 

Aeth Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cyng. Emlyn Dole, a'r Dirprwy Brif Weithredwr, Jake Morgan, i'r safleoedd heddiw i weld y cynnydd ac i ddiolch i’r contractwyr a’r staff am weithio'n ddiflino i baratoi'r cyfleusterau.
Dywedodd y Cyng. Dole, "Mae graddfa’r gwaith a’r cyflymder mae’r staff yn gweithio i sicrhau bod y cyfleusterau hyn yn barod yn syfrdanol."

 

"Nid oedd yr un ohonom yn dymuno bod mewn sefyllfa fel hon, ond hoffwn ddiolch i'n swyddogion, ein contractwyr a'n staff ym mhob lleoliad am weithio'n ddiflino i baratoi ar gyfer yr argyfwng hwn ac ymateb iddo. Gwaith partneriaeth ar ei orau yw hwn, ac mae gwneud cymaint o gynnydd mewn pedwar diwrnod yn unig yn rhyfeddol."

 

Bwrdd Iechyd 

 

Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, caiff y cyfleusterau eu rheoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'u harwain gan glinigwyr, a darperir rhai gwasanaethau cymorth mewn partneriaeth â chwmnïau lleol a'r Cyngor Sir.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Hywel Dda a'r Dirprwy Brif Weithredwr Dr Phil Kloer y bydd y cyfleusterau yn hanfodol i reoli llif cleifion dros yr wythnosau nesaf.

 

Dymuna Cyngor Sir Caerfyrddin ddiolch i Gyngor Tref Llanelli a Pharc y Scarlets am eu cefnogaeth.
Gofynnir i'r cyhoedd a'r cyfryngau barchu’r contractwyr a’r staff wrth iddynt wneud y gwaith ym mhob lleoliad.