Gwaith yn dechrau ar wella Theatr Felinfach

09/04/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r gwaith o wella Theatr Felinfach ger Llanbedr Pont Steffan wedi dechrau, a fydd yn y pen draw yn gwella profiad y gynulleidfa wrth wylio perfformiad yn yr awditoriwm, ac fe ddethlir yr ailagoriad gyda chyngerdd y Tri Tenor.  

 

Y bwriad gyda’r gwelliannau yw sicrhau mwy o le coesau i’r gynulleidfa drwy ail-drefnu strwythur y rhesi, yna gosod seddi a charped newydd. 

 

 “Ar ôl blynyddoedd o gasglu sylwadau a chwynion am ddiffyg lle, rydym yn ffyddiog y bydd y gwaith hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddiddanwch ac esmwythder ein cynulleidfa,” medd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach. 

 

Bydd Theatr Felinfach yn ail agor ac i ddathlu bydd dau gyngerdd Tri Tenor Cymru yn cael eu cynnal  ar 8fed a 9fed Mai. Dyma fydd ei lansiad swyddogol fel Tri Tenor Cymru ar ei newydd wedd, gyda’i haelod newydd, Aled Wyn Davies.

 

Ffermwr o ardal Llanbrynmair yw Aled, ond mae’n enw cyfarwydd sydd wedi ennill y prif wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Mae wedi perfformio mewn cyngherddau ar draws y byd, ond mae ganddo gysylltiadau cryf â Cheredigion gan iddo briodi merch o Bennant, sef Karina Perry (fel ag yr oedd hi bryd hynny)  yn Eglwys Llanerchaeron.

 

Y ddau aelod arall o’r triawd yw Aled Hall a Rhys Meirion. Mae Aled Hall yn dod  o Bencader, yn perfformio’n aml gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru ac Opera Holland Park. Yn ogystal â hyn, bu’n canu yng Ngwyliau Aix ên Provence, Wexford, Tokyo, Salzburg a Baden Baden.

 

Bu Rhys Meirion yn brif unawdydd gydag Opera Genedlaethol Lloegr am dair blynedd ac mae hefyd wedi ymddangos gydag Opera Frankfurt, Opera Gorllewin Awstralia ac yng Ngŵyl Hong Kong. Rydym hefyd yn gyfarwydd iawn â’i waith da fel Llysgennad i ACC (Ambiwlans Awyr Cymru) gyda Cerddwn Ymlaen

 

Daeth Tri Tenor Cymru at ei gilydd gyntaf yn 2009 (gyda’r aelod gwreiddiol, Alun Rhys Jenkins) i ganu fel triawd yn y Geltfest yn Arena Ryngwladol Caerdydd. Mae gan y tri aelod yrfaoedd unigol llewyrchus a phrysur iawn ac y maent wedi troediollwyfannau’r byd.

 

Mae Theatr Felinfach yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’w croesawu atom am ddwy noson dra arbennig.

 

Bydd Tri Tenor Cymru yn Theatr Felinfach ar Nos Wener a Nos Sadwrn, 8fed a’r 9fed Mai am 7:30yh.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net