Gwasg yn chwilio am eich lluniau a'ch straeon i ddathlu murluniau Cofiwch Dryweryn

16/05/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Y Lolfa angen eich lluniau a’ch straeon ar gyfer cyfrol ddwyieithog i drafod a dathlu’r ffenomenon ddiweddaraf o furluniau Cofiwch Dryweryn, i’w chyhoeddi yn Hydref 2019.

Bydd y gyfrol yn cynnwys detholiad o’r degau o furluniau newydd sydd wedi eu creu o gwmpas Cymru mewn ymateb i’r trosedd casineb yn erbyn y murlun eiconig gwreiddiol.

 

Dywedoddi golygydd y gyfrol Mari Emlyn: “Cyfyngir y dewis o luniau i furluniau yn bennaf. Ni fydd yn bosib cynnwys pob murlun a llun yn y gyfrol, ond rydym yn chwilio am y rhai mwya trawiadol a diddorol! Bwriedir cynnwys dyfyniadau gan rai o’r bobl allweddol fu’n creu’r murluniau newydd a rhoi sylw i’r twf diweddar yn yr ymwybyddiaeth Gymreig ac annibyniaeth.”

 

Rhannu lluniau a straeon

 

A fyddech gystal â chysylltu efo golygydd y gyfrol Mari Emlyn mari.emlyn@btinternet.com  i rannu eich lluniau a’ch straeon? Dyddiad cau derbyn deunydd yw Mehefin 24, 2019.