Gwasg yn lansio calendr adfent

01/12/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg adnabyddus yng Nghymru yn lansio eu calendr adfent heddiw fydd yn anodd pobl i ddarllen dros y Nadolig.

Fe roedd gwasg gyhoeddi ac argraffu Y Lolfa yn lansio eu calendr adfent heddiw fydd yn cynnwys awgrymiadau o lyfrau i’w rhoi yn anrheg neu i’w darllen dros yr wŷl ac yn y flwyddyn newydd.

 

"Rydym yn falch iawn o lansio ein hymgyrch Nadoligaidd fydd yn annog pobl i roi llyfrau yn anrhegion ac i ddarllen dros y Nadolig ac ymlaen i’r flwyddyn newydd" eglurodd Fflur Arwel, Pennaeth Marchnata Y Lolfa.

 

"Gall darllen llyfrau ddod â phleser a dihangfa i unrhyw un’ meddai Fflur, ‘Gallent fod yn ffordd o ddysgu a deall am y byd, yn gyfle i ymlacio, i gipio dychymyg - heb sôn am y cyfraniad mae llyfrau yn ei wneud i ddiwylliant bywiog ein cenedl"

 

Carreg filltir

 

Daw’r ymgyrch yn sgil sefydlu blog darllen ‘Y Silff Lyfrau’ yn gynharach yn yr hydref, tra bydd y wasg hefyd yn nodi carreg filltir arbennig flwyddyn nesaf.

 

"Bydd 2017 yn flwyddyn fawr i’r Lolfa gyda’r wasg yn dathlu hanner canmlynedd ers ei sefydlu’ ychwanegodd Fflur, "Gwyliwch am gyhoeddiadau o barti mawr a nifer o ddigwyddiadau eraill yn y flwyddyn newydd!"

 

Ychwanegodd, "Yn y cyfamser hoffwn ni ddiolch yn fawr i’n cwsmeriaid ac i bawb sydd wedi cefnogi’r wasg eleni a dros y blynyddoedd. Ymlaen a ni i’r 50!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru