Gwefan yn datblygu map i nodi llefydd i siarad Cymraeg

05/09/2018

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gwefan ddwyieithog i ddysgwyr wedi datblygu map yn nodi ble mae’n bosib siarad Cymraeg gydag eraill yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r cylchgrawn digidol dwyieithog parallel.cymru sydd wedi rhyddhau map yn seiliedig ar Google maps o leoliadau gwahanol sy’n cynnwys 300 o dafarndai, caffis, gwestai, atyniadau twristiaeth a mwy, i gyd i’w gweld ar fap gyda’r opsiwn o edrych am fath o fusnes a chwilio yn ôl enw a lleoliad.  

 

Dywedodd y sefydlydd a rheolwr prosiect parallel.cymru, Neil Rowlands: “Dechreuais y prosiect hwn ddiwedd 2017 wedi i mi sylweddoli bod angen cyflwyno’r iaith Gymraeg mewn ffordd hygyrch.  Fel dysgwr bywiog rydw i wedi eisiau adnodd erioed sy’n dangos ble rwy’n debygol o allu prynu coffi, archebu pryd o fwyd neu sgwrsio gyda staff yn y Gymraeg.  

 

Dechrau sgwrs

 

Ychwanegodd, ‘Mae llawer o fusnesau’n croesawu’r iaith Gymraeg, ond dydyn nhw ddim yn dangos hynny ar eu gwefannau neu ar eu harwyddion, felly gall fod yn galed i wybod pa leoliadau i’w cefnogi.  Rwy’n edrych ymlaen at weld nifer o bobl yn defnyddio’r tudalen, ac i helpu llawer mwy o sgyrsiau i ddechrau gyda’r geiriau ‘Shw mae’!”

 

Ewch i’r wefan i bori, a dych chi’n gallu gyrru ebost i’r rheolwr ar parallel.cymru@gmail.com i ychwanegu lle.