Gwefan newydd yn dathlu busnesau lleol a ffordd o fyw cefn gwlad Cymru

21/05/2020

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mae rhwydwaith o fusnesau yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth yn cydweithio i arddangos eu cynnyrch a'u diwylliant i'r byd.

Gwefan yw 'Byw. Bod.' gan y cwmni ffilm a iaith, Gwefus a'i nod yw i ddathlu pobl busnes lleol sydd wedi'u gwreiddio yn eu cymuned a sy'n cyfoethogi eu hardal gyda gwasanaethau amrywiol a hynny ddim ond tafliad carreg oddi wrth ei gilydd.

Mae 9 perchennog busnes wedi ymuno a Byw Bod bellach.

 

Cyniga'r wefan y cyfle i ddod i nabod y 'pen' tu ol i bob busnes a gweld y diwylliant cyfoethog ac elfen o fenter sydd yn yr ardal. Yn amrywio o siopau pentref lleol a llety i deithiau natur, celf a busnesau amaethyddol, mae'r wefan yn ffocysu ar yr iaith a'r tir, hanes a llesiant er mwyn addysgu ymwelwyr o lawr y lon neu ochr arall i'r byd.
Mae'n gyfle iddynt brofi bywyd fel mae pobl gogledd Cymru yn ei fyw ac yn cynnig cyfleon i ddysgu Cymraeg a dysgu am fwyd a chynnyrch lleol.

 

Mae Gwefus wedi bodoli ers chwe blynedd ac yn dysgu Cymraeg i bobl o bedwar ban byd ar Skype, ond rwan yn edrych ar ehangu gorwelion y busnes mewn cynnig sesiynau Cymraeg i ymwelwyr a'r rheini sy'n dysgu'r iaith yn barod trwy gyrsiau amrywiol ym Mhenrhyndeudraeth.

 

Mynd amdani

 

Meddai Llinos Griffin: "Mae nifer ohonon ni wedi bod yn trafod y syniad ers blynyddoedd, ac yn natur pobl busnes, mae'n bwysig mynd amdani er lles ein busnesau i gyd. Dan ni'n dod o gymuned glos iawn ac fel mae Byw. Bod. yn ei ddangos, rydym yn gwneud ein bywoliaeth o sgiliau dan ni wedi eu dysgu ers blynyddoedd, o'n profiadau yn gweithio dramor neu'r rhai sydd wedi eu pasio o genhedlaeth i genhedlaeth yn y sector amaeth er enghraifft.

 

Ychwanegodd: Mae'n anhygoel ein bod ni i gyd o fewn 5 milltir i'n gilydd mwy neu lai ac mae nifer o fusnesau eraill yn gobeithio dod yn rhan yn y dyfodol agos. Mae hi'n bwysig yn y dyddiau sydd ohoni i ni gydweithio a rhoi ein meddyliau ar waith efo'n gilydd am sut i fynd o'i chwmpas hi fel busnesau cefn gwlad annibynnol."