Gweminar yn archwilio datblygiadau newydd mewn ansawdd cig

07/01/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd gweminar cyntaf 2021 ymgyrch Hybu Cig Cymru yn archwilio ansawdd cig oen gyda’r genetegydd defaid, Dr Nicola Lambe.

Cynhelir y gweminar ar y 11 Ionawr am 7:30pm ac yn ogystal â rhoi diweddariad ar y Prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru, bydd y gweminar yn trafod dylanwad ffactorau ar y fferm sy’n cael effaith ar ansawdd cig oen.

 

Mae’r Prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru yn edrych ar y ffactorau sy’n effeithio amrywiad yn ansawdd cig, yn rhan o raglen tri phrosiect, pum mlynedd o hyd gan Hybu Cig Cymru, y Rhaglen Datblygu Cig Coch sy'n ceisio helpu ffermio Cymru i baratoi ar gyfer marchnad fyd-eang gynyddol gystadleuol.

 

Mae gan Dr Nicola Lambe o’r Brifysgol wledig arbennigol yn yr Alban, SRUC, dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ar brosiectau ymchwil defaid, yn ymchwilio i wella carcasau ac ansawdd cig, ochr yn ochr â nodweddion cynhyrchu ac atgenhedlu, gan ystyried bridiau hyrddod mynydd a hyrddod therfynell.

 

Ar hyn o bryd, mae Dr Lambe yn rheoli’r uned Topograffeg Gyfrifiadurol (CT) yn SRUC, sy'n meintioli nodweddion ansawdd cynnyrch a chig yn bennaf i'w defnyddio mewn ymchwil a bridio defaid masnachol.

 

Yn rhoi diweddariad ar brosiect Ansawdd Cig Oen Cymru fydd Swyddog Rhaglen HCC, Elizabeth Swancott; “Yn ystod oes y prosiect, byddwn yn ymchwilio i wahanol ffactorau prosesu a ffactorau ar y fferm i weld pa effaith maent y neu gael ar ansawdd Cig Oen Cymru PGI. Flwyddyn ddiwethaf, y ffactorau a archwiliwyd oedd toriad cyhyr, math o frîd a rhyw’r oen.

 

Effaith ar flas cig oen

 

“Eleni, mi fydd y prosiect yn archwilio deiet pesgi ŵyn, cyfradd tyfu’r ŵyn a chyfnod heneiddio’r cig, a sut maent yn cael effaith posib ar flas Cig Oen Cymru. Mae nifer o ffermydd ar draws Cymru wedi’u dewis i fod yn rhan o’r prosiect eleni yn seiliedig ar ddeiet pesgi’r ŵyn. Unwaith y bydd y samplau i gyd y cael eu casglu, bydd y cyfansoddiad asid brasterog, cyfansoddiad mwynau a chynnwys protein yn cael eu dadansoddi, ac yna’n cael eu profi trwy baneli blasu defnyddwyr.

 

“Bydd diweddariad o’r prosiect hyd yn hyn yn cael ei roi yn ystod y gweminar ddydd Llun.”
Rhaid cofrestru ar gyfer y gweminar, a gallwch wneud hynny yma.