Gwenno Morgan yn rhyddhau EP newydd Cyfnos

07/04/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yr artist Gwenno Morgan yn rhyddhau EP offerynnol Cyfnos ddydd Gwener nesaf – ar Label Recordiau I KA CHING, gyda T fel sengl yn cael ei rhyddhau ar yr un diwrnod.

Drwy gydol 2020 bu Gwenno’n cynhyrchu a rhyddhau traciau ar SoundCloud ac fe ddaliodd dau o draciau’r EP – sef Gorwel a Through the Space (Feat. Henry Weekes) sylw Sian Eleri a Georgia Ruth ar Radio Cymru ac Adam Walton ar BBC Radio Wales. 

Er fod Gwenno yn fwy cyfarwydd fel pianydd clasurol, mae wedi magu cariad at gyfansoddi a chydweithio gydag artistiaid eraill. Dechreuodd gyfansoddi a hunan-gynhyrchu ei cherddoriaeth ei hun ar ôl dychwelyd o flwyddyn dramor yn astudio yn Texas, UDA, ddechrau 2020. 

 

Mae mis Mawrth eleni wedi bod yn brysur i Gwenno. Bu’n cydweithio gyda dau o artistiaid amlycaf y SRG sef Sywel Nyw a Mared. Cafodd y gân Dyfroedd Melys gyda Sywel Nyw ei rhyddhau ar Label T – gyda Gwenno yn cyfansoddi’r gerddoriaeth a chwarae’r piano. Mae Llif yr Awr gyda Mared wedi ei rhyddhau gan recordiau I KA CHING, gyda Gwenno yn cyd-gynhyrchu’r gerddoriaeth a chwarae ar y trac. Bu hefyd yn cyfansoddi cerddoriaeth gefndir i gyfres newydd Hansh, ‘Genod sy’n Gweithredu’. A hithau ar ei blwyddyn olaf yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Leeds, mae hi hefyd wedi bod wrthi’n ysgrifennu ei thraethawd hir, yn ogystal â chyfansoddi cerddoriaeth i sawl ensemble yn Leeds. Mae’r dylanwadau cerddorol ar Gwenno yn amrywio – o Brad Mehldau, Philip Glass a Bill Laurance, i Jon Hopkins, Tom Misch a Four Tet.

 

Sinematig

 

Mae CYFNOS yn gyfuniad o draciau sinematig sy'n ennyn hiraeth am lefydd a phobl arbennig. Amlygir hyn yn bennaf ar y traciau Jasper a T, drwy ddefnyddio ‘voice memos’ gafodd eu recordio dros gyfnod o amser. Mae nodyn gobeithiol i’w glywed yn Through the Space, gyda ffrind Gwenno, Henry Weekes, sacsoffonydd sy’n byw yn Berlin, yn chwarae ar y trac. Mae ffrindiau agos iddi hi yn Leeds hefyd yn chwarae ar ddau o’r traciau – sef Lara Wassenberg ar y viola ar y trac T, a George Topham ar y drymiau yn Through the Space. Mae’r holl gerddoriaeth ar yr EP yn asio melodïau gwerin a jazz ar y piano gyda synau electronig hudolus a minimalistig.