Gwerthu tocynnau dau gyngerdd mewn llai na deuddydd

Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn eisoes wedi’u gwerthu ar gyfer dau o’r cyngherddau nos.

Roedd tocynnau Gig y Pafiliwn gydag Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula, gyda Cherddorfa’r Welsh Pops, nos Iau 10 Awst, i gyd wedi’u gwerthu o fewn ychydig oriau, gan greu record newydd i’r Eisteddfod. 

 

Ddiwrnod yn ddiweddarach, gwerthwyd y tocyn olaf ar gyfer Hynna Be’ Di O, Y Sioe Lwyfan, gyda Tudur Owen a’r criw, nos Fawrth 8 Awst.  Dyma’r tro cyntaf i ddau gyngerdd werthu allan mor sydyn a dywed Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod fod hyn yn argoeli’n arbennig o dda ar gyfer yr wythnos, “Er ein bod yn hyderus y byddai’r cyngherddau’n gwerthu’n dda iawn eleni, mae’r bore cyntaf pan yw tocynnau’n mynd ar werth yn dal i’n gwneud ni ychydig yn nerfus.  Ond eleni, mi oedd hi’n brysurach nag erioed.

 

“Roedd i’w ddisgwyl mai dyma fyddai’r ddwy noson gyntaf i werthu allan mewn gwirionedd.  Mae Tudur Owen a’r criw mor boblogaidd ar y radio, a phawb yn edrych ymlaen at y cyfle i’w weld yn perfformio’n fyw ar lwyfan y Pafiliwn.  Ac roedd Gig y Pafiliwn y llynedd yn eithriadol o lwyddiannus, a phawb yn gofyn a fyddai’r un math o noson yn cael ei chynnal eleni. 

 

“Roedd yr awyrgylch y gig y llynedd yn gwbl wahanol i unrhyw noson arall sydd wedi’i chynnal y Pafiliwn erioed, ac roedd clywed y bandiau’n perfformio’n fyw gyda chyfeiliant cerddorfa’n wych.  Rydym i gyd yn edrych ymlaen at brofi hyn eto eleni.

 

“Mae tocynnau ar ôl i’r nosweithiau eraill ar hyn o bryd, er bod y rhain hefyd yn prysur werthu.  Yr hyn sy’n braf ac yn bwysig am gyngherddau’r Eisteddfod yw’r amrywiaeth eang sydd i’w gael yn y Pafiliwn gyda’r nos, ac mae hyn yn bendant yn wir eleni.  Ond, mae angen archebu tocynnau’n fuan er mwyn peidio cael eich siomi, gan fod tocynnau i amryw o’r nosweithiau eraill yn prinhau, felly ewch ati’n fuan i drefnu.”

 

Y cyngherddau

 

Nos Wener 4 Awst: A Oes Heddwch?  Gan gymryd hanes enillydd y Gadair Ddu, Hedd Wyn, fel ysbrydoliaeth, dyma stori’r bechgyn a aeth i’r rhyfel ganrif yn ôl a’r gymuned a adawyd ar ôl yma yng Nghymru.

 

Gwaith newydd gan Aled a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, gyda Chôr yr Eisteddfod, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a’r unawdwyr Osian Huw Williams, Casi Wyn, Emyr Gibson a Lleuwen Steffan.

 

Nos Sadwrn 5 Awst: Gwyn Hughes Jones  Cyfle i glywed hen ffefrynnau ac ambell gân newydd, yng nghwmni Gwyn a’r unawdwyr ifanc o Fôn, Steffan Lloyd Owen, Meilir Jones a Llio Evans.  Gydag Iwan Llewelyn-Jones ar y piano ac Ensemble Siambr Rhys Taylor.

 

Nos Sul 6 Awst: Cymanfa Ganu  Mari Lloyd Pritchard sy’n arwain eleni, gyda Seindorf Biwmares a’u harweinydd, Gwyn Evans yn cyfeilio.  Yr organydd yw Grês Pritchard.

 

Nos Lun 7 Awst: Noson Lawen Ynys Môn  Dilwyn Morgan yn cyflwyno Elin Fflur, Côr Glanaethwy, Eilir Jones, Wil Tân, Trio, Y Tri Trwmpedwr (Gwyn Evans, Gwyn Owen a Cai Isfryn), Bach a Mawr ac Edern.

 

Ewch ar-lein am ragor o wybodaeth a phrynu tocynnau, neu ffoniwch y llinell docynnau ar 0845 4090 800.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru