Gwledd o adloniant Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru

07/03/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dros y penwythnos, tyrrodd cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru i’r Stiwt yn Rhosllannerchrugog ar gyfer Gwledd o Adloniant Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. Blwyddyn y dramâu oedd hi eleni, a chafwyd llu o berfformiadau a chystadlaethau gwahanol yn ystod y deuddydd.

Ar ddydd Sadwrn y 5ed, cafwyd y gystadleuaeth ddrama iaith Saesneg, gyda 7 clwb yn cystadlu am deitl y ddrama orau, a’r cyfle i gynrychioli Cymru yn y rownd derfynol yn Blackpool ym mis Mai.

 

Penderfynodd y beirniad, Mrs Bev Jenkins, mai Clwb Ffermwyr Ifanc Llangadog, Sir Gâr oedd yn haeddu’r wobr gyntaf, gyda’i perfformiad o ‘When We Were Young’, a nododd mai dyma’r marciau uchaf iddi eu gwobrwyo, a hithau wedi beirniadu dros 450 o gystadlaethau drama. Yn ail, roedd Cangen Presteigne, Maesyfed, gyda Changen Llysyfran, Sir Benfro a Dyffryn Tanat, Maldwyn yn rhannu’r drydedd wobr.

 

Dramâu Cymraeg

 

Ar ddydd Sul y 6ed, cafwyd y dramâu Cymraeg, gydag 8 clwb yn cystadlu. Y beirniad oedd Bethan Gwanas, ac roedd hi’n gystadleuaeth agos iawn. Cipiodd Cangen Bodedern, Ynys Môn y wobr gyntaf, am eu perfformiad o “Diwedd y Byd” gan Meic Povey. Yn ail agos roedd Bro Ddyfi gydag addasiad Cymraeg o Gosforth’s Fête, ‘Garddwest Gronw.’ Yn rhannu’r drydedd wobr oedd Clwb Ffermwyr Ifanc Llysyfran, Sir Benfro a Llangeitho, Ceredigion.

 

Enillydd yr actor gorau oedd Dyfan Parry Jones, Bro Ddyfi, am ei berfformiad fel John Pritchard yn Garddwest Gronw, gydag Angharad Edwards, Llysyfran, yn ennill yr actores orau am ei pherfformiad fel Wendy yn ‘Lleucu Rwyt Ti’n Angel.’ Enillwyr Tlws Paul Elkinson am y cyrhaeddiad technegol gorau oedd Clwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho, Ceredigion.

 

Amser i Serennu

 

Cafwyd cystadlaethau eraill yn ystod y penwythnos, gan gynnwys Amser i Serennu rhwng y dramâu. Y beirniad oedd Annwen Williams, Cilfrew. Gosododd Ffion Price, o Faesyfed, yn gyntaf, gyda’i pherfformiad o ganeuon o Chicago, gyda Ffion Phillips, Sir Benfro yn ail yn canu un o ganeuon Les Miserables. Yn gydradd drydydd oedd Heather Jarvis o Forgannwg a chlwb Usk o Gwent. Enillwyr y gystadleuaeth ddawnsio, a fydd yn cynrychioli Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn Blackpool, oedd Cangen Pontfaen, Brycheiniog, ynghyd â Changen Hermon a ddaeth yn ail.

 

Cynhaliwyd cystadleuaeth Aelod y Flwyddyn CFfI Cymru ar y dydd Sadwrn, gyda dau banel yn cyfweld 12 aelod yr un ar gyfer y teitl. Noddwyd y gystadleuaeth gan Gyfreithwyr JCP, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth barhaol. Ennillydd Aelod Hŷn y Flwyddyn oedd Dafydd Jones, CFfI Bryncrug, Meirionnydd, ac enillydd yr Aelod Iau oedd Aled Davies, Clwb Ffermwyr Ifanc Llangadog, Sir Gâr. Edrychwn ymlaen yn arw at gydweithio gyda’r ddau aelod brwdfrydig dros y flwyddyn i ddod.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru