Gwledd y Gaeaf yn Storiel Bangor

22/11/2017

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan Storiel ym Mangor wedi cyhoeddi ei rhaglen dros y misoedd nesaf gyda lansio Gwledd y Gaeaf.

Mae ‘Gwledd Gaeaf’ yn arddangosfa sydd yn cyflwyno cyflenwyr newydd a chynnyrch newydd i’r oriel yn Storiel, Bangor. Ceir amrywiaeth o gynnyrch gan ddwsin o artistiaid a chrefftwyr gwahanol, y mwyafrifohonynt yn lleol.

 

Ymysg y pethau i’w prynu ceir printiau a chardiau, gemwaith arian a chopr, cerameg, cychod broc mor, sebonau arbennig, gwaith gwydr, bagiau atyniadol defnyddiol a llawer mwy. Felly cofiwch daro heibio dros yr wythnosau nesaf. 

 

Amserlen y Gaeaf

 

Bydd yr arddangosfa ar agor tan 6 Ionawr 2018. Ar nos Sadwrn, 2 Rhagfyr bydd Gwledd Gaeaf a siop Storiel yn agored yn hwyr hyd nes 9yh. Dros yr un penwythnos, cynhelir digwyddiad Cracyr Nadolig Bangor ar lawnt a maes parcio Storiel.

 

Mae Storiel ar agor fel arfer Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru