Gwleidydd yn galw am fwy o gydraddoldeb rhwng dynion a merched

19/11/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dynion 2015, mae Neil McEvoy, Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Caerdydd ac ymgeisydd Cynulliad Gorllewin Caerdydd yn etholiadau mis Mai 2016, yn galw am fwy o gydraddoldeb rhwng menywod a dynion. Eleni, ffocws y diwrnod yw iechyd bechgyn a dynion, a hybu cydraddoldeb rhywiol.

 

Dywedodd Neil McEvoy, “Mae materion iechyd dynion yn aml yn cael eu hanwybyddu. Dyma pam dwi’n defnyddio Dwirnod Rhyngwladol Dynion i dynnu sylw at anghydraddoldebau sy’n bodoli, megis y ffaith bod bechgyn ddim yn cael eu brechu yn erbyn y feirws HPV, sy’n lledaenu trwy gysylltiad rhywiol, ac sy’n golygu bod nifer o ddynion yn marw’n ddiangenrhaid, sy’n hollol annerbyniol.” 

 

Mae McEvoy hefyd yn gofidio am agweddau eraill o iechyd meddwl dynion.

“Roedd 75% o hunanladdiadau yn 2014 ymhlith dynion ifanc. Hunanladdiad yw brif achos  marwolaethau dynion dan 45 mlwydd oed, ond er hyn, ry’m ni ddim yn siarad am y peth. Pam?  Mae disgwyliad y dylai dynion bod yn gallu ymdopi gyda pethau, ond yn amlwg, dyw hyn ddim yn wir. Mae’r agwedd bresennol yn rhywiaethol iawn.”

 

Yn etholiadau mis Mai nesaf, bydd McEvoy hefyd yn ymgyrchu ar fater arall sy’n amharu ar les a iechyd dynion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru