Gwleidyddion amlwg yn cyfarfod swyddogion Hybu Cig Cymru

30/07/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe groesawodd ymgyrch Hybu Cig Cymru ddau bennaeth llywodraeth a nifer o brif wleidyddion eraill i’w stondin yn ystod y Sioe Fawr wrth i ddyfodol y diwydiant cig oen ac eidion ar ôl Brexit barhau’n destun trafod llosg.

Gyda’r fasnach ryngwladol mewn cig coch o Gymru yn gyfwerth â £200m y flwyddyn, a’r brandiau eiconig Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn arwain y ffordd i’r sector bwyd a diod Cymreig, roedd gwleidyddion yn awyddus i drafod y dyfodol gyda’r corff ardoll diwydiannol HCC.

 

Cyfarfu Prif Weinidog y DU, Theresa May, gyda Phrif Weithredwr HCC Gwyn Howells ar Faes y Sioe yn Llanelwedd ar Ddydd Iau 26 Gorffennaf, ac yn gynharach yn yr wythnos cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones gyfarfod ar stondin HCC i drafod dyfodol masnach ac amaeth cig coch yng Nghymru.

 

Ar ddydd Llun, traddododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, araith agoriadol ym mrecwast HCC, ac hefyd yn bresennol ar stondin HCC ar wahanol adegau oedd Ysgrifennydd Gwladol Defra Michael Gove, Gweinidog Swyddfa’r Cabinet David Lidington ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns, yn ogystal â chynrychiolwyr o lywodraethau’r Unol Daleithiau a Seland Newydd.

 

“Mae’r ansicrwydd dros y telerau masnach fydd mewn lle gydag Ewrop ar ôl Brexit yn naturiol yn achos pryder i’r diwydiant cig coch,” meddai Prif Weithredwr HCC Gwyn Howells. “Mae’n galonogol fod arweinwyr gwleidyddol yn cydnabod hyn, ac wedi cymryd y cyfle i drafod gyda ni yn y Sioe Frenhinol.”

 

Allforio helaeth i Ewrop

 

Ychwanegodd, “Yn ystod ein sgyrsiau â Mrs May, Mr Jones ac eraill fe wnaethon ni bwysleisio fod ein diwydiant – yn enwedig y sector defaid – yn allforio’n helaeth i Ewrop, ac mi drafodwyd pwysigrwydd parhad masnach rydd, heb rwystrau mewn porthladdoedd fyddai’n faen tramgwydd i’n proseswyr.”

 

“Fel y dywedodd ein Cadeirydd, Kevin Roberts, yn ei araith fore Llun, byddai Brexit heb gytundeb, allai olygu tollau WTO o dros 40%, yn golygu dim allforion i Ewrop,” meddai Mr. Howells. “Byddai sefyllfa anhrefnus o’r fath yn cael effaith ddybryd ar ein ffermwyr a’n proseswyr.”