Gwnewch y gorau o arfordir Penfro yr wythnos hon

24/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gallwch ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol mewn sawl gwahanol ffordd ar Arfordir Penfro yyr wythnos hon.

Bydd amryw o brofiadau a digwyddiadau addas i deuluoedd ar gael i’ch helpu chi i ailddarganfod neu ymwneud â’r dirwedd hon sydd gyda’r gorau yn y byd.

 

Mae Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn ŵyl flynyddol i deuluoedd sy’n hyrwyddo popeth sy’n unigryw ac yn arbennig am Barciau Cenedlaethol. Cynhelir yr ŵyl o ddydd Sul 22 tan ddydd Sul 29 Gorffennaf eleni, a bydd yn dathlu cyfleoedd di-rif i fynd allan a darganfod yr hyn sydd gan y 15 Parc Cenedlaethol Gwledydd Prydain i’w cynnig.

 

Dywedodd Gwyneth Hawyard, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae modd i chi fwynhau Arfordir Sir Benfro mewn sawl gwahanol ffordd yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol, naill ai drwy gymryd rhan yn un o’r nifer o ddigwyddiadau sydd wedi cael eu trefnu neu fynd i ddarganfod rhywle newydd.

 

“Gan fod 2018 yn Flwyddyn y Môr, bydd nifer yn tyrru tua’r arfordir. Ond peidiwch ag anghofio am gorneli tawelach y Parc Cenedlaethol hefyd, fel Bryniau Preseli, Cwm Gwaun ac Aber Daugleddau.”

 

Ymhlith y digwyddiadau yn atyniadau i ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn ystod yr wythnos mae Môr Ladron a Thywysogesau ar 25 Gorffennaf ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, Trywydd Môr Ladron Sir Benfro o 25 Gorffennaf ymlaen yng Nghastell a Melin Heli Caeriw a Barbeciw Bwyd Môr a Cherddoriaeth Fyw ar 28 Gorffennaf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

 

Digwyddiadau

 

Mae’r digwyddiadau yn ardal y Parc Cenedlaethol yn cynnwys taith gerdded saith milltir Bryniau Preseli ar 25 Gorffennaf, Taith Hamddenol o gwmpas y Goleudy ym Mhen-caer (Strumble Head) ar 27 Gorffennaf, cyfle i fwynhau Yr Arfordir yn y Nos yn Fferm Treginnis Isaf ger Tyddewi ar 27 Gorffennaf, a chyfle i deithio i Gastellmartin mewn Bws.

 

Cofiwch ddefnyddio #WythnosyParciauCenedlaethol2018 / #NationalParksWeek2018 a #DarganfodParciauCenedlaethol / #DiscoverNationalParks wrth bostio eich lluniau yn ystod yr haf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am holl ddigwyddiadau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i'r wefan.