Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!

 

Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.

 

Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.

 

Dyma chwe chategori’r Gwobrau:


  1. Gwobr Cyflawniad Unigol
  2. Gwobr Tiwtor Ysbrydoledig
  3. Gwobr Gwirfoddolwr Ysbrydoledig
  4. Gwobr Grŵp Cymunedol a Gwirfoddol Cymunedau 2.0
  5. Gwobr Menter Cymunedau 2.0
  6. Gwobr Arweinyddiaeth Ddigidol

 

Mae’r cyfnod enwebu’n dechrau heddiw hyd at 15 Rhagfyr 2014.

 

I gael manylion am y broses enwebu a chymhwysedd, dilynwch y dolenni isod neu cyflwynwch eich enwebiadau yma:

 

 

Bydd rhagor o fanylion am y seremoni wobrwyo a'r cynhadledd yn cael eu rhyddhau yn agosach at yr amser.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net