Gwobrwyo bwrseriaeth i ffermwr o Fôn am ddangos sgiliau arloesol eithriadol

Dyfarnwyd gwobr gwerth £1,000 i Huw Jones, aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc Llangefni, Ynys Môn fel enillydd Bwrsariaeth Amaethyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2019.

Rhodd caredig gan Gwmni Anrhydeddus Lifari Cymru a chafodd ei chyflwyno nos Fercher yn Seremoni Wobr Diwydiannau’r Tir Lantra.

 

Mae’r wobr yn cefnogi pobl ifanc sy’n ceisio sicrhau dyfodol iddynt eu hunain mewn amaethyddiaeth. Penderfynodd panel o feirniaid mai Huw oedd enillydd haeddiannol y wobr eleni wrth iddo ddangos sgiliau arloesi eithriadol.

 

Yn dilyn llawer mawr o ymchwil mae Huw yn y broses o sefydlu ei fusnes ei hun o odro defaid. Mae wedi prynu haid o ddefaid Friesland gyda’r cynllun i ddechrau eu godro yn gynnar yn 2020. Mae cost sefydlu busnes newydd yn sylweddol ac yn y pen draw, esboniodd Huw y bydd angen iddo brynu parlwr godro symudol a pheiriant i fagu’r ŵyn. Prif flaenoriaeth Huw ar hyn o bryd yw prynu hwrdd o safon uchel, gan fod Huw yn teimlo ei bod yn bwysig gosod sylfaen dda i’r busnes.

 

Ar ôl derbyn y newyddion da dywedodd Huw: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y Fwrsariaeth Amaethyddol. Bydd hyn yn enfawr i mi wrth geisio datblygu’r busnes arloesol newydd.”

 

Taro marchnad arbenigol

 

Wrth siarad ar ran CFfI Cymru, dyweddod Lee Pritchard: “Eleni gwelwyd ymgais gref arall gan ymgeiswyr, ac rydym yn falch iawn bod aelodau’n mynd am y cyfle gwych hwn. Cafwyd llawer o gynigion yn dangos safon uchel o unigolyn â meddwl busnes. O ran syniad Huw Jones o odro defaid, rwy’n siŵr y bydd yn llwyddiant gan ei fod yn wahanol, ac rwy’n hyderus y bydd yn taro marchnad arbenigol. Rydym yn dymuno’r gorau i’n holl ymgeiswyr teilwng yn y dyfodol ac yn eu hannog i roi cynnig arall arni’r flwyddyn nesaf.”

Rydym yn ddiolchgar i Gwmni Anrhydeddus Lifari Cymru am gefnogi CFfI Cymru unwaith eto eleni ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw’r flwyddyn nesaf.