Gwobrwyo dau aelod yng Nghlwb Ffermwyr Ifanc Cymru

23/03/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd dau aelod o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru eu coroni yn aelodau hŷn ac iau y flwyddyn yn ystod digwyddiad yn ddiweddar.

Cyhoeddwyd mai Aelod Hŷn y Flwyddyn newydd y mudiad fyddai Dafydd Jones o Fryncrug, Meirionnydd. Mae Dafydd yn ffermio ar y fferm deuluol yn Sir Feirionnydd ac yn cadw ychydig o ddefaid Lleyn ei hun ac yn diddori mewn cwn defaid a rygbi. Uchafbwynt ei flwyddyn gyda'r Ffermwyr Ifanc oedd ennill gyda’r parti llefaru a côr Meirionnydd yn yr Eisteddfod.

 

Dywedodd Dafydd; "Mae’n anrhydedd enfawr cael fy mhenodi yn aelod hŷn y flwyddyn. Dw i’n edrych ymlaen i gydweithio gyda’r mudiad dros y flwyddyn nesaf."

 

Fe fydd Aelod Hŷn a Iau y Flwyddyn yn llysgenhadon ar gyfer Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn ystod y flwyddyn ac fe fydd y mudiad yn galw arnynt o bryd i’w gilydd fel swyddogion i gynorthwyo mewn gwahanol ddigwyddiadau.

 

Aelod iau y flwyddyn

 

Enillydd cystadleuaeth aelod iau’r flwyddyn gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru oedd Aled Davies o Langadog, Sir Gâr.

 

Mae Aled bellach ar ei flwyddyn olaf yn astudio Amaethyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr ac wedi bod yn aelod brwd o glwb Llangadog yn Sir Gâr ers ei fod yn 11 mlwydd oed. Hoffai Aled fynd ymlaen i weithio ar y fferm deuluol yn Llangadog a datblygu’r fuches odro yno.

 

Braint

 

Dywedodd Aled, “Mae’n fraint anhygoel cael fy ethol yn Aelod Iau y Flwyddyn gydag CFfI Cymru. Roedd ennill ar lefel sirol yn gyrhaeddiad personol mawr i mi, ond roedd gallu cynrychioli fy sir ac ennill ar lefel Cymru yn goron ar y cyfan. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag CFfI Cymru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd sydd ynghlwm â’r rôl.”

 

Fe fydd Aelod Iau a Hŷn y Flwyddyn yn llysgenhadon ar gyfer Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn ystod y flwyddyn ac fe fydd y mudiad yn galw arnynt o bryd i’w gilydd fel swyddogion i gynorthwyo mewn gwahanol ddigwyddiadau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru