Gwobrwyo personoliaethau chwaraeon y flwyddyn yn Sir Gâr

07/02/2018

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cafodd y chwaraewr rygbi Jonathan Davies ei enwi'n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn Sir Gâr mewn seremoni wobrwyo yn ddiweddar.

Roedd y canolwr o Fancyfelin, sy'n chwarae i dimau rygbi'r Scarlets a Chymru, ymhlith llu o fabolgampwyr dawnus o bob cwr o'r sir a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Personoliaeth Chwaraeon Sir Gaerfyrddin eleni.  

 

Cafodd enillwyr ledled y sir eu hanrhydeddu am eu cyflawniadau yn y Theatr y Ffwrnes nos Wener. 

 

Mae'r digwyddiad, a drefnir gan dîm chwaraeon a hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cydnabod ac yn gwobrwyo pobl o bob oedran a gallu sy'n cyfrannu at chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roedd hon yn noson ardderchog a oedd yn dathlu'r doniau chwaraeon niferus dros ben sydd gennym yn y sir. Roeddwn yn arbennig o falch o gael cyflwyno gwobr cydnabyddiaeth arbennig i Wyn Gruffydd am ei gyfraniad i'r iaith Gymraeg drwy ei waith fel sylwebydd chwaraeon.”

 

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn:

 

Jonathan Davies, Rygbi (Scarlets)

 

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

 

Ella Barnwell, Beicio (Caerfyrddin)

 

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

 

Ben Thomas, Traws Gwlad ac Athletau (Ysgol y Strade, Llanelli)


Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

 

Oliver Griffith-Salter, Pêl-fasged (Llanymddyfri)

 

Chwaraewraig Anabl y Flwyddyn

 

Tyler Charleston, Sgïo Slalom a Slalom Mawr (Llanelli)

 

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

 

Wayne Pivac, Rygbi (Scarlets)

 

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

 

Jenny Jones, Sboncen (Clwb Sboncen Caerfyrddin)


Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

 

Marc Jones, Rygbi (Rhydaman)

 

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

 

Joshua Boyce, Bowlio (Bowlio Cydweli)

 

Tîm y Flwyddyn

 

Clwb Rygbi'r Aman

 

Tîm Ifanc y Flwyddyn

 

Tîm Pêl-rwyd Parc y Tywyn

 

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

 

Tudor Thomas (Clwb Beicio Bynea) a Christopher Jones (Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn)