Gwobrwyo talent yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

23/11/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Newyddion

Cynhaliwyd y 40fed Eisteddfod Genedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn Abertawe dros y penwythnos, gyda dros 800 o aelodau o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan.

Bu’r aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau gan gynnwys canu, llefaru ac eitemau ysgafn a chystadlaethau gwaith cartref sef rhyddiaith a chelf. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu Ffederasiwn Sir Benfro aeth a Tharian Mansel Charles, y Ffederasiwn buddugol yn holl gystadlaethau gyda 47 o bwyntiau. Yn ail roedd y Ffederasiwn westeio Sir Gâr gyda 44 o bwyntiau. 

 

Enillydd y gadair eleni oedd Iestyn Tyne, aelod Clwb Ffermwyr Ifanc Godre’r Eifl, Eryri am ei gerdd fuddugol. Myfyriwr yn ei ail blwyddyn ydy Iestyn yn astudio gradd yn y Gymraeg yn Aberystwyth. Cafodd y gadair ei wneud gan Bedwyn Rees, cyn aelod o Glwb Capel Iwan, Sir Gâr, a’i noddi gan Hefin Jones, Llanarthne.

 

Coron am y tro cyntaf

 

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Ffermwyr Ifanc Cymru, cafodd coron ei anrhydeddu i enillydd y Rhyddiaith. Y enillydd cyntaf y goron oedd Naomi Seren Nicolas  o Lys-Y-Fran, Sir Benfro. Mae Naomi hefyd yn astudio ym Mhrifysgol Aberystywth ar ei blwyddyn olaf. Dylan Bowen, cyn aelod o Gapel Iwan ddyluniodd y tlws yma a chafodd ei noddi gan Undeb Amaethwyr Cymru.

 

Cipiwyd y safle cyntaf yng nghystadleuaeth y corau, ac yn ennill Cwpan Dyffryn Tywi oedd CFfI Meirionnydd.  Jessica Robinson, Ffederasiwn Sir Benfro, enillodd Cwpan Ardudwy - gwobr i’r unigolyn gorau yn yr adran gerddoriaeth. I CFfI Llysyfran, Sir Benfro aeth Cwpan Her Menter Iaith Sir Benfro am y Parti Unsain Buddugol.

 

Unigolyn gorau

  

Sion Jenkins, Ffederasiwn Sir Benfro oedd yr unigolyn gorau yn yr adran lefaru a gwobrwywyd Cwpan CFfI Cymru iddo. Iestyn Tyne a Alun Jones Williams, CFfI Eryri oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth cân gyfoes a gwobrwywyd Cwpan Meinir Richards iddynt. Gwobrwywyd Cwpan Joy Cornock i Dyfan Parry Jones, CFfI Maldwyn am fod yr unigolyn mwyaf addawol yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod.

 

Yn adran gwobrau’r ffederasiynau, fe gipiodd CFfI Clwyd, Darian Dyffryn Nantlle, a hynny am ddod yn bencampwyr yng nghystadlaethau Cerdd Dant. Yn cipio Tlws Undeb Amaethwyr Cymru Dinbych am ennill yr adran Gwaith Cartref oedd Ffederasiwn Ceredigion. Aeth Tarian Elonwy Philips, sy’n cael ei wobrwyo i’r Ffederasiwn buddugol yn y cystadlaethau llwyfan, i Ffederasiwn Sir Benfro.

 

Fe wnaeth Eirlys Myfanwy Davies a’i theulu cyflwyno cwpan newydd i’r Eisteddfod eleni, cwpan i’r enillydd y gystadleuaeth Unawd allan o Sioe Gerdd neu Ffilm. Ac yn fuddugol eleni oedd Jessica Robinson, Sir Benfro.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru