Gwobrwyo tlws i Ann Postle o Ynys Môn am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru

03/04/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd tlws Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni ei wobrwyo i Ann Postle o Fodedern, Ynys Môn am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Yn fam i ddau o blant, mae Ann yn gweithio fel Hyfforddwr ym maes Gwaith Cymdeithasol. Yn ogystal â hyfforddi a chynorthwyo Aelwyd yr Ynys ac Uwch Adran yr Ynys ers wyth mlynedd, chwaraeodd ran flaenllaw hefyd wrth sefydlu Adran Bro Alaw bedair mlynedd yn ôl ac yn fwy diweddar, Adran Bach ar gyfer criw o blant oed y Cyfnod Sylfaen.

 

“Os Môn yw Mam Cymru, Ann Postle yw Mam Aelwyd yr Ynys.” Dyna ddywedodd llefarydd ar ran aelodau a rhieni Aelwyd yr Ynys wrth enwebu Ann.

 

Dros y blynyddoedd mae hi wedi sgriptio, hyfforddi a chyfarwyddo nifer o berfformiadau ar gyfer yr Eisteddfodau ac yn y gymuned, wedi meithrin perthynas gyda chartrefi’r henoed yn lleol gan roi’r cyfle i blant a phobl ifanc fynd yno i berfformio, cynnal nosweithiau cymdeithasol ac wedi codi arian at achosion da.

 

Syrpreis

 

Cafodd Ann wybod ei bod wedi ennill y wobr yn Eisteddfod Rhanbarth Môn yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch dros y penwythnos. Roedd Heledd Cynwal a’r criw yno i roi syrpreis i Ann ac i roi gwybod iddi ei bod wedi ennill.

 

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei roi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd seremoni arbennig i gyflwyno’r tlws ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro eleni.

 

Cliciwch yma i wylio rhai o aelodau Aelwyd yr Ynys yn egluro pam bod Ann yn llawn haeddu Tlws John a Ceridwen Hughes.